ย้อนกลับ

วัดพระธาตุดอยคำ

ในฐานะแหล่งของความเชื่อความศรัทธา

 

วัดพระธาตุดอยคำ เดิมมีชื่อว่า วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้านการขอพรหรือทำการบนบานที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนเดินทางจากทั่วสารทิศเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัดเสนอ เป็นแหล่งรวมความคาดหวังของผู้คนจำนวนมากที่คาดหวังในสิ่งที่อยากได้กับการพึ่งพาโชคลาภที่คาดว่าวัดแห่งนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้มาทุกยุคทุกสมัย

( ปู่แสะย่าแสะ เป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเป็นที่แรกก่อนขึ้นสู่วัด )

ใครก็ตามที่เดินทางมายังวัดพระธาตุดอยคำนั้นจะต้องทำการสักการะปู่แสะย่าแสะก่อนเป็นลำดับแรก จากความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่เชื่อกันมาว่า เดิมทีแถบนี้มียักษ์สองผัวเมียอาศัยอยู่ชื่อว่าตาเขียวและจิคำ ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า ปู่แสะ และย่าแสะ เนื่องจากทั้งคู่ทำหน้าที่ปกป้องดูแลป่าในอาณาบริเวณดอยคำ จึงเป็นที่แห่งแรกที่ใครที่จะมาวัดจำเป็นต้องให้ความเคารพผู้ปกปักรักษาผืนดินผืนป่าบริเวณนี้ก่อนเดินทางขึ้นสู่วัด โดยสิ่งของบูชาสามารถจัดซื้อได้ตามซุ้มร้านค้าบริเวณนั้น มีทั้งสิ่งของที่จัดเตรียมเพื่อบูชาปู่แสะและย่าแสะ รวมถึงดอกมะลิเพื่อนำไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเดินทางถึงวัด ส่งผลให้เกิดการค้าขายในช่วงทางขึ้นดอย ทั้งร้านค้า รถบริการขึ้นดอย และจุดจอดรถสำหรับผู้ที่มีแรงศรัทธาในการเดินขึ้นไปจนถึงวัดที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร

( พระธาตุดอยคำ สัญลักษณ์ของอำนาจในดินแดนล้านนา )

เมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธาตุดอยคำจะสังเกตเห็นพระธาตุดอยคำตั้งอยู่อย่างเด่นชัด เดิมทีพระธาตุนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อ จึงผ่านการบูรณะและเติมแต่งอยู่ตลอดจากผู้ที่มีอำนาจในเวลานั้น จากอาณาจักรหริภุญชัยโดยบุตรของพระนางจามเทวี มาถึงสมัยอาณาจักรล้านนาถือกำเนิดและเจริญรุ่งเรือง จากนั้นเมื่อล้านนาเสื่อมลงวัดพระธาตุดอยคำจึงกลายเป็นวัดร้าง กระทั่งมีการค้นพบวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้น รวมถึงความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จากการขอพรที่เล่ากันมาเป็นทอด ส่งผลให้มีทุนหลั่งไหลเข้าไปทั้งในวัดพระธาตุดอยคำและบริเวณเนินวัดที่มีชื่อเสียงมาจากประเพณีบูชาปู่แสะและย่าแสะ กลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคัก ทำให้ชาวบ้านในแถบนั้นหรือผู้ที่เล็งเห็นโอกาสจากความมีชื่อเสียงของวัด แห่แหนเข้ามาลงทุน

เพื่อทำการค้าและสนับสนุนการทำบุญของผู้ที่เดินทางมายังวัด

( วัดพระธาตุดอยคำ ในวันที่ผู้คนหลั่งไหลมาเพียงเพราะการมาบนบาน )

เมื่อเข้ามาในบริเวณลานกลางวัด จะเห็นได้ว่าในวัดนั้นจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่างก็มีความคาดหมายในการบนบานขอพรกับหลวงพ่อทันใจที่เชื่อกันว่าสามารถทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ หาใช่การมาทำบุญตามปกติ นำไปสู่การกลายสภาพของวัดเป็นวัดในเชิงพุทธบริษัท มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางมาอย่างครบวงจร ทั้งอุปกรณ์การขอพรหรือบนบาน วัตถุดิบในการประกอบพิธีกรรม เช่น ธูป เทียน ดอกมะลิ หรือปัจจัยอื่นๆทั้งสำหรับการมาเพื่อขอพร บนบาน แก้บน หรือถวายแก่พระสงฆ์ จนเป็นการดำเนินธุรกิจครบวงจร เพื่อรองรับการมาถึงของผู้คนจำนวนมากจากทั่วสารทิศ เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ กล่าวได้ว่าเป็นจุดที่คอยดึงดูดความสนใจให้แก่จัดหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดทั้งปี

5,365 views

0

แบ่งปัน