คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ขัวเหล็กนวรัฐ

สะพานข้ามแม่น้ำปิง คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 100 ปี

ผู้เขียนเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเหนิด คำว่า "ขัว" แปลว่า สะพาน ส่วนคำว่า "นวรัฐ" เป็นชื่อเรียกสะพานเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำปิงระหว่างฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก ปัจจุบันใช้เชื่อมถนนเจริญประเทศกับถนนท่าแพ สะพานนวรัฐ กว่าจะมาเป็นสะพานที่เห็นกันในปัจจุบันนี้มีการสร้างขึ้นมาแล้วถึง 3 ครั้ง ตามประวัติเล่าต่อกันมาว่าแต่เดิมเคยสร้างขึ้นครั้งแรกเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหมด เมื่อราวปี พ.ศ. 2433 โดยตั้งชื่อว่า "นวรัฐ" เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงแห่งเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย สะพานไม้นี้สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำปิงเป็นสะพานที่ 2 รองจาก สะพานไม้ที่ข้ามระหว่างตลาดต้นลำไยกับวัดเกตการาม           แต่เนื่องจากเป็นสะพานไม้ทำให้ผุพังลงตามกาลเวลา จนครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2464 จึงมีการรื้อสะพานไม้เดิมแล้วสร้างสะพานเหล็กขึ้นแทนและเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2466 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2510 จึงรื้อสะพานเหล็กแล้วก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นแทน เป็นครั้งที่ 3 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2510

เมื่อพูดถึงชื่อสะพานนวรัฐ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเดินเล่นและถ่ายรูป เพราะมีโครงสร้างที่ทำด้วยโครงเหล็ก และประดับประดาด้วยหลอดไฟหลากหลายสีสัน ทำให้บรรยากาศในยามเย็นหรือยามค่ำคืนช่วยให้สะพานนี้ดูมีเสน่ห์

แม้ว่าจะผ่านวันเวลามายาวนานกว่า 100 ปี แต่ด้วยคุณค่าของสะพานที่ใช้เป็นทางสัญจรของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีตจนปันจุบัน และเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ ทำให้ชื่อของ “สะพานนวรัฐ” จึงยังคงอยู่ในความทรงจำของคนทุกเพศทุกวัยในแต่ละยุคสมัย

22,507 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงใหม่