คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ตามรอยรักพิศวาส

วัดราชบูรณะ

              หลังจากได้ชมละครเรื่องพิศวาท จากบทประพันธ์ของทมยันตี มีการถ่ายทำในโบราณสถานหลายแห่ง  ซึ่งวัดราชบูรณะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ถูกใช้ในถ่ายทำด้วยเช่นกัน  เหตุผลที่เลือกวัดราชบูรณะมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวนั้น  เพราะฉากที่ถ่ายทำในวัดราชบูรณะนั้น  สร้างความประทับใจและถูกเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก   

             วัดราชบูรณะถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  วัดราชบูรณะมีฐานะเป็นพระอารามหลวง  แต่ในปัจจุบันถูกจัดให้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลักษณะศิลปะการก่อสร้างของวัดราชบูรณะจะมีปรางค์ประธานที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่บนฐานสี่เหลี่ยม  มีเจดีย์อยู่ทั้งสี่ทิศ  มีหน้าปรางค์เป็นมุขใหญ่ในลักษณะไทยนิยม  มียอดสูงเรียวคล้ายฟักข้าวโพด มีห้องคูหายื่นออกมา ส่วนจุดที่น่าสนใจของวัดราชบูรณะคือ ในองค์ปรางค์มีห้องกรุลับที่ถูกสร้างไว้ใต้ดินเพื่อเก็บทรัพย์สมบัติและสิ่งของมีค่าทั้งหมดในสมัยนั้น  ซึ่งในละครพิษวาทยังมีการนำเสนอเรื่องราวของห้องกรุเก็บสมบัตินี้อีกด้วย  แต่ในปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ทำการเปิดห้องกรุเพื่อนำสมบัติที่หลงเหลือทั้งหมดไปรักษาเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

              วัดราชบูรณะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  มีอัตราค่าเข้าชมคนละ 10  บาท  ไม่จำกัดระยะเวลาในการเข้าชม  สมารถที่จะใช้เวลาดื่มด่ำความสวยงามและ     กลิ่นไอกรุงเก่าได้เต็มปลอด  ถึงแม้การเวลาจะทำให้วัดราชบูรณะเสื่อมโทรมลงไปมากแล้ว  แต่ก็ไม่สามารถที่จะลดความสวยงามที่ทรงคุณค่านี้ได้เลย  ดั้งนั้นเราชาวไทยโปรดช่วยกันดูแลรักษาความสวยงามที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ให้ดีที่สุด และยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณข้อมูล : https://watboran.wordpress.com

3,734 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา