ย้อนกลับ

ตามรอยรักพิศวาส

วัดราชบูรณะ

              หลังจากได้ชมละครเรื่องพิศวาท จากบทประพันธ์ของทมยันตี มีการถ่ายทำในโบราณสถานหลายแห่ง  ซึ่งวัดราชบูรณะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ถูกใช้ในถ่ายทำด้วยเช่นกัน  เหตุผลที่เลือกวัดราชบูรณะมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวนั้น  เพราะฉากที่ถ่ายทำในวัดราชบูรณะนั้น  สร้างความประทับใจและถูกเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก   

             วัดราชบูรณะถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  วัดราชบูรณะมีฐานะเป็นพระอารามหลวง  แต่ในปัจจุบันถูกจัดให้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลักษณะศิลปะการก่อสร้างของวัดราชบูรณะจะมีปรางค์ประธานที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่บนฐานสี่เหลี่ยม  มีเจดีย์อยู่ทั้งสี่ทิศ  มีหน้าปรางค์เป็นมุขใหญ่ในลักษณะไทยนิยม  มียอดสูงเรียวคล้ายฟักข้าวโพด มีห้องคูหายื่นออกมา ส่วนจุดที่น่าสนใจของวัดราชบูรณะคือ ในองค์ปรางค์มีห้องกรุลับที่ถูกสร้างไว้ใต้ดินเพื่อเก็บทรัพย์สมบัติและสิ่งของมีค่าทั้งหมดในสมัยนั้น  ซึ่งในละครพิษวาทยังมีการนำเสนอเรื่องราวของห้องกรุเก็บสมบัตินี้อีกด้วย  แต่ในปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ทำการเปิดห้องกรุเพื่อนำสมบัติที่หลงเหลือทั้งหมดไปรักษาเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

              วัดราชบูรณะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  มีอัตราค่าเข้าชมคนละ 10  บาท  ไม่จำกัดระยะเวลาในการเข้าชม  สมารถที่จะใช้เวลาดื่มด่ำความสวยงามและ     กลิ่นไอกรุงเก่าได้เต็มปลอด  ถึงแม้การเวลาจะทำให้วัดราชบูรณะเสื่อมโทรมลงไปมากแล้ว  แต่ก็ไม่สามารถที่จะลดความสวยงามที่ทรงคุณค่านี้ได้เลย  ดั้งนั้นเราชาวไทยโปรดช่วยกันดูแลรักษาความสวยงามที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ให้ดีที่สุด และยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณข้อมูล : https://watboran.wordpress.com

1,525 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา