คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ความเชื่อของคุณยายชาวเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า

บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

          ผู้เขียนมียายเป็นคนเชียงใหม่ แต่ยายเรียกเมืองเจียงใหม่ ยายบอกว่าเป็นคนเจียงใหม่ต้องอู้คำเมืองได้ ช่วงแรกผู้เขียนก็งงๆ กับการต้องฟังและแปลคำเมืองของยาย แต่ต่อมาเมื่อผู้เขียนได้เดินทางมาเชียงใหม่หายายบ่อยครั้งขึ้น ผู้เขียนก็เริ่มเรียนรู้และเข้าใจความหมาย รวมทั้งอู้คำเมืองได้มากขึ้นผู้เขียนก็อู้ได้อยู่หลายคำหนะยกตัวอย่างคำที่ยายผู้เขียนพูดบ่อยๆคำว่าบะใจ้ ซึ่งมันแปลว่าไม่ใช่นั่นเอง เวลาผู้เขียนนึกถึงการอู้คำเมืองของยายขึ้นมาเมื่อใดผู้เขียนก็ได้แต่แอบอมยิ้มน้อยๆขำในคำพูดของยาย รูปนี้ผู้เขียนจำได้ว่าน่าจะถ่ายตอนผู้เขียนยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ช่วงเช้าอากาศกำลังเย็นสบาย วันนั้นพ่อกับแม่ขับรถพาผู้เขียนและยายไปไหว้พระธาตุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเหตุผลเพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิต ยายผู้เขียนเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดอยสุเทพให้ผู้เขียนฟัง ยายมีความเชื่อว่าพระธาตุดอยสุเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องรักษาคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนเมืองชียงใหม่ทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาล หากใครที่เดินทางมาสักการะและอธิษฐานขอพรจากพระธาตุดอยสุเทพก็จะมีแต่ความสำเร็จสมปรารถนา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง และในการสักการะควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน แล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมทั้งกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งจะให้อานิสงส์ต่างกันไป ยายบอกเราว่าในรอบ 1 ปี ทุกคนควรจะต้องหาเวลาและโอกาสมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพให้ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิต ( ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9)

ที่มาของเรื่องราว : 1. ความเชื่อของคุณยายชาวเชียงใหม่ของผู้เขียนที่ถ่ายทอดให้ลูกหลานรับฟัง

                         2. ภาพถ่ายจากกล้องผู้เขียนจิรภิญญา น้ำจันทร์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

                         

2,688 views

6

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงใหม่