ย้อนกลับ

โฮงเฮียน

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

มีโอกาสไปเข้าร่วมworkshop เกี่ยวกับย้อมฮ่อมที่โรงเรียนสือสานภูมิปัญญาล้านนา ชอบบรรยากาศมากค่ะ ที่นี่ในวันนั้นมีการจัดเเสดงความล้านนา มีมุมสมุนไพร มีจำลองขบวนเเห่สาตราวุต โชว์เเละบรรยายเกี่ยวกับผ้าโบราณ การโชว์ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง สาธิตการสาวไหม การเขียนคัมภีร์โบราณ ใครที่อยากเรียนรู้คลามล้านนามาช่วยกันสืบสานค่ะ พ่อครูเเม่ครูยินดีสอนให้ฟรีๆเลย 

ประวัติความเป็นมาคร่าวๆคือ พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (พระธรรมดิลก) วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ได้ให้แนวคิดว่า “การจะสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาให้เกิดผลนั้น การจัดงานสืบสานล้านนาเพียงปีละครั้ง ๆ ละ ๔ วัน ไม่สามารถทำให้เกิดผลได้จริง ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าทุกลมหายใจเลย จึงจะเป็นจริง”
คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาได้นำมาปรึกษาหารือมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องทำโครงการที่จะให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ขึ้นในปี ๒๕๔๓ และได้ดำเนินกิจกรรมในการรวบรวมองค์ความรู้ พ่อครู แม่ครู และปราชญ์ชาวบ้านเพื่อทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาให้กับลูกหลานและผู้สนใจในท้องถิ่น 

ติดตามกิจกรรมดีดีเเละเข้าฟรีที่ http://www.lannawisdoms.com/blog/  

1,014 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดเชียงใหม่