คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน

สืบสานงาน “ประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” นครราชสีมา

          ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” คำขวัญของเมืองสูงเนิน จุดเริ่มต้น การจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอสูงเนิน ที่มีมิตรไมตรีดีงาม ถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตอันควรแก่การอนุรักษ์ เหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนล้อมวงนั่งขันโตกรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางการร่ายรำที่สวยงาม และสืบสานประเพณีสู่อนุชนรุ่นหลัง

              ในปี พ.ศ. 2538 อำเภอสูงเนิน ได้สนับสนุนวัฒนธรรม งานกินเข่าค่ำ ปราสาทเมืองแขก ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดแบบเรียบง่าย เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ในอำเภอสูงเนิน นำอาหารมาร่วมกินเข่าค่ำ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ มีการแสดงพื้นบ้าน เช่น เพลงโคราช มาสร้างความบันเทิง

             พ.ศ. 2542 มีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้งานน่าสนใจขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดแสดงแสง เสียง ชุดศรีจนาศปุระ การแสดงและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและงานหัตถกรรมของชาวสูงเนินและเปลี่ยนชื่องานเป็น ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน

 

เขียนโดย : ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทร.04441-9259 หรือเทศบาลตำบลสูงเนิน โทร.0-4441-9795 ต่อ 23 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร.04421-3030

ข้อมูลจาก  :  http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000034561

2,305 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดนครราชสีมา