กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 535

6,198 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่ในอาคารศาลาการเปรียญเดิม มี 2 ชั้น  นิทรรศการแบ่งเป็น 11 โซน ประกอบด้วย 

ชั้นที่ 1โซนที่ 1, 2, 10 และ 11 

ชั้นที่ 2 โซนที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 แต่ละโซนมีเรื่องราว ดังนี้

                โซนที่ เรื่องศรัทธามหาชน จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อคูณขนาดเท่าจริงในท่านั่งยอง ผนังด้านข้างเป็นภาพจิตรกรรมของประชาชนที่มานมัสการหลวงพ่อ และแผ่นข้อมูลแสดงเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ เช่น การนั่งยอง การเคาะหัว และวัตถุมงคล เป็นต้น ส่วนผนังอีกด้านหนึ่งเป็นตู้กระจกจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายภายใต้หัวข้อ "กูทำดี เขาจึงให้ของดีแก่กู" วัตถุสิ่งของภายในตู้ อาทิ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องมุก ตู้พระธรรม เป็นต้น

                โซนที่ 2 เรื่องภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน ผู้บำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ จัดแสดงห้องจำลองบรรยากาศห้องนอนเดิมของหลวงพ่อ พร้อมไฟ และเสียงบรรยาย ด้านข้างเป็นแผ่นป้ายเล่าเรื่อง ธรรมะข้างบันได  และภาพแสดงในหัวข้อ เทพเจ้าแห่งที่ราบสูง แบบอย่างของผู้บำเพ็ญทานบารมี

                โซนที่ เรื่องกำเนิดผู้มีบุญ จัดแสดงแบบจำลองบ้านเดิมของหลวงพ่อคูณ ประกอบแสงเสียง แสดงถึงตอนโยมแม่ฝันเห็นดวงแก้ว ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีของผู้มีบุญที่กำลังจะถือกำเนิด และภาพจิตรกรรม กำเนิดผู้มีบุญ

                โซนที่ เรื่องตั้งจิตช่วยคนพ้นทุกข์ จัดแสดงภาพจิตรกรรมเมื่อครั้งที่หลวงพ่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และตั้งจิตปณิธานช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

                โซนที่ เรื่องออกธุดงค์ จัดแสดงหุ่นจำลองประกอบเทคนิคภาพเคลื่อนไหว และแสงเสียง โดยจำลองเหตุการณ์เทศนาโปรดสัมภเวสี เมื่อครั้งออกธุดงค์ ในช่วงปี พ.ศ.2492-2495  นอกจากนี้ยังมีแผ่นป้ายข้อมูลเรื่อง จาริกบุญ จาริกธรรม  เป็นเรื่องเส้นทางธุดงค์ใน 3 ประเทศ คือ ไทย-ลาว-เขมร

                โซนที่ เรื่องพัฒนาวัดบ้านไร่ จัดแสดงหุ่นจำลองย่อส่วน แสดงถึง 4 เหตุการณ์ ดังนี้

                1. หลวงพ่อคูณสร้างโบสถ์ไม้ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระลูกวัด

                2. หลวงพ่อคูณนำชาวบ้านขุดสระน้ำ เพื่อเป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

                3. หลวงพ่อคูณปีนขึ้นเจิมป้ายโรงเรียนวัดบ้านไร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

                4. หลวงพ่อคูณใช้ยอดสากตำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ นำมาสร้างพระเครื่องให้ศิษยานุศิษย์ได้  บูชา

                โซนที่ เรื่องทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการประมวลภาพพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีการจัดแสดงวัตถุที่เป็นที่ระลึก และวีดิทัศน์ประมวลภาพพระมหากรุณาธิคุณต่างๆ

                โซนที่ เรื่องมรดกทาน มรดกธรรม จัดแสดงรูปหล่อสำริดของหลวงพ่อคูณ ในท่านั่งวิปัสสนา ด้านข้างมีการจัดแสดงวัตถุซึ่งเป็นที่ระลึกถึงคุณูปการ และเกียรติคุณของหลวงพ่อคูณ ที่ได้รับการเชิดชูจากสถาบันและองค์กรต่างๆ รวมถึงข้อความในพินัยกรรม (มรณานุสติ)

                โซนที่ เรื่องทานบารมีทวีคูณ แสดงภาพบนประติมากรรมต้นไม้แห่งทานบารมี มีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแสดงข้อมูลเรื่องการบริจาคทานของหลวงพ่อคูณในด้านต่างๆ

                โซนที่ 10 เรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวใจใฝ่ทำดี จัดแสดงวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ  และมีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแสดงข้อมูลวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ

 

                โซนที่ 11 เรื่องให้แล้วรวย จัดแสดงวีดิทัศน์เรื่องการทำบุญทำทาน สอดแทรกคำสอนของหลวงพ่อคูณที่พูดถึงการทำบุญ  และยังมีประติมากรรมต้นไม้แผ่ความรวย โดยสื่อความหมายถึงการงอกงามของบุญกุศลที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนได้ร่วมสร้างกับหลวงพ่อคูณ

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพ 9 บุญคูณลาภ แนะนำจุดทำบุญภายในวัดบ้านไร่ 9 แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนสุดท้ายเป็นตู้หยอดเหรียญที่ระลึกเหรียญหลวงพ่อคูณ 10 รุ่น และคอมพิวเตอร์เกมเกี่ยวกับชีวประวัติของหลวงพ่อคูณ  


บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หุ่นขี้ผึ้งจำลองหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขนาดเท่าจริง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ : 044-253113

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. 

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

ปิดวันจันทร์

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ที่สระบุรี ไปจนถึงนครราชสีมา รวมระยะทาง ประมาณ 259 กิโลเมตร หรือ

จากกรุงเทพฯ ผ่านมีนบุรี ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม กบินทร์บุรี ปักธงชัย ถึงนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร หรือ

เส้นทางรังสิต-นครนายก ต่อทางหลวง หมายเลข 33 ไปกบินทร์บุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านวังน้ำเขียว ปักธงชัย เข้านครราชสีมา

 

2.รถโดยสารประจำทาง 
มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปนครราชสีมาทุกวันและตลอดทั้งวัน 


3.รถไฟ

มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ไปนครราชสีมาทุกวัน 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วันทำการ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง