กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

23 สิงหาคม 2562

ชื่นชอบ 916

4,553 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีการบูรณาความรู้อย่างหลากหลาย ทั้งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ควรค่าที่คนโคราชจะได้รับรู้และนำไปสู่การก่อเกิดความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของตนที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งยังคงปรากฏชัดในปัจจุบัน โดยถูกเรียบเรียงและนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการร่วมกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ช่วยพัฒนาทั้งความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน รวมถึงเป็นการแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ

 1. นิทรรศการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา เป็นส่วนภายในอาคาร อยู่บริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร 10 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด้วย มีพื้นที่การจัดแสดง ประมาณ 300 ตารางเมตร ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามหลักประวัติศาสตร์ศิลปะ เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงยุคหินใหม่ ยุคสำริด และยุคเหล็ก ต่อเนื่องมาสู่การพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่มในสมัยทวารวดี ต่อเนื่องมาสู่ยุคสมัยแห่งวัฒนธรรมเขมรรุ่งเรือง การก่อตั้งเมืองนครราชสีมาในสมัยอยุธยา และวีรกรรมอันหาญกล้าของท้าวสุรนารี รวมถึงการก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองหลักของภาคอีสานในด้านต่างๆ

2. เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่วนการแสดงกลางแจ้ง คือ เรือนโคราช มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มีลักษณะเด่นเฉพาะที่สะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นโคราช ที่มีความริเริ่ม มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศเฉพาะถิ่นโคราช ทำหน้าที่เป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวโคราชที่จะอธิบายการเป็นอยู่ครอบคลุมทั้งปัจจัย 4 เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาหรือผู้ชมทั่วไปสามารถมาเรียนรู้ หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย รวมทั้งรองรับต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ ประเพณีสงกรานต์ การบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมทางศาสนา การเสวนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ชั้น 2 อาคาร 10 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 1011
เว็บไซต์ : http://www.koratmuseum.com/

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น. (ปิดให้บริการตามวันหยุดประกาศของมหาวิทยาลัย)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

เข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป กรุณาแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ส่วนจัดแสดงอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร 10 อาจจะเกิดความไม่สะดวกของผู้เข้าชมที่มีปัญหาในการขึ้นบันได

สิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นที่จอดรถ ท่านสามารถจอดไว้บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ หรือด้านข้างเรือนโคราช แต่ในกรณีรถบัสขอความอนุเคราะห์ในการจอดไว้บริเวณภายนอกมหาวิทยาลัย

11

แบ่งปัน

กิจกรรม

03 เม.ย. 2562

04 เม.ย. 2562

01 เมษายน 2562
ขอเชิญน้องๆ มาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นนักจัดการพิพิธภัณฑ์ กับกิจกรรม “ค่ายพิพิธภัณฑ์กับเยาวชน” หนูน้อยนักจัดการพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และเรือนโคราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3  สนใจกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองโคราช วัฒนธรรมโคราช การชมพิพิธภัณฑ์ และการวาดภาพระบายสี หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2562 รับจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย     *** สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร 044 - 009 009 ต่อ 1010 หรือ 044 - 253 097  หรือ  http://www.koratmuseum.com/pr-museum-camp.html  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง