กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม

พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 488

5,276 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อดีตกาลของเมืองเสมา เป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี   มีร่องรอยของความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา คือ “ธรรมจักรศิลา”  ซึ่งเป็นหินทรายแกะสลักในรูปกงล้อ  ตอนล่างมีลายสลักรูปหัวสิงห์   สถิตอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ขององค์พระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ภายในวัดแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านเรียกขานพระนอนองค์นี้ว่าองค์พ่อใหญ่  และมีความศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอันมาก  เวลาที่จะไปสมัครงานหรือทำกิจการงานอะไร  ชาวบ้านมักจะมาบนบานขอพรจากท่าน  การบนบานมีการถวายหัวหมู  ไก่  ไข่  บางคนบนเพลงโคราชมาแสดง ปัจจุบันมีการสร้างศาลาคลุมองค์พระและมีทางเดินไม้ล้อมรอบองค์พระ  โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ให้การสนับสนุนและดูแลรักษา

 

วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  เห็นได้จากมีรถตู้เข้ามาจอด  พร้อมไกด์ทัวร์ชาวต่างประเทศ พาเดินชมองค์พระพุทธไสยาสน์ประกอบคำบรรยาย   ตรงจุดที่ต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมดอกไม้ธูปเทียนสำหรับกราบไหว้บูชา    

 

พระอธิการธีระพล  ชินวโร  เจ้าอาวาสบอกว่าธรรมจักรศิลาที่เห็นจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์  ของจริงคืออันที่อยู่ในตู้กระจก  ส่วนที่อยู่ด้านหน้าข้างนอกตู้คืออันจำลอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นคนจัดสร้างจำลองโดยการถอดแม่พิมพ์จากของเดิม   โดยปกติธรรมจักรศิลาจะตั้งอยู่หน้าพระพักตร์ขององค์พระพุทธไสยาสน์ วัตถุโบราณชิ้นอื่นที่จัดแสดงในอาคารนี้นอกจากธรรมจักรศิลา   เป็นพวกเชิงชาย   ศิวลึงค์   พระพุทธรูปสำริดอีกจำนวนหนึ่ง   แต่ไม่ได้จัดแสดงที่นี่   กรมศิลปากรได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย   เหตุผลหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยจากการสูญหาย  

 

คำว่าเมืองเสมามีคำอธิบายไว้ว่าเป็นชุมชนโบราณแห่งหนึ่งในภาคอีสาน   ซึ่งก็คือบริเวณนี้  เมืองเสมามีผังเมืองเป็นรูปวงรีล้อมรอบด้วยคูน้ำและคันดิน  1  ชั้น  ประกอบด้วยพื้นที่  2  บริเวณ  เรียกว่าเมืองชั้นนอกและเมืองชั้นใน  ภายในเมืองชั้นในมีโบราณสถานจำนวน  6  แห่ง  ส่วนเมืองชั้นนอกมีโบราณสถานจำนวน  3  แห่ง  และบริเวณกลางเมืองชั้นนอกยังปรากฏแนวคูน้ำมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยม

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย(สมัยเหล็ก) มีอายุราว  2,000 ปีมาแล้ว  พบหลักฐานการอยู่อาศัยและประเพณีการฝังศพมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือเหล็ก  เครื่องประดับและภาชนะดินเผาแบบพิมายดำซึ่งนิยมผลิตในลุ่มแม่น้ำมูลตอนบน

 

ต่อมาในสมัยทวารวดี   มีอายุราวพุทธศตวรรษที่  13-16  อิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีได้แพร่มาจากภาคกลางของประเทศไทย  คติความเชื่อของพระพุทธศาสนาทำให้เกิดการก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น  เจดีย์  พระพุทธรูป  ใบเสมา  เป็นต้น    สำหรับองค์พระนอนคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยนี้  และการที่ค้นพบศิวลึงค์ที่เป็นความเชื่อของฮินดู   เกิดมาจากยุคต่อมาคือพุทธศตวรรษที่  15-18  ได้รับอิทธิพลขอม  ทำให้พบสิ่งก่อสร้างเป็นศาสนสถานตามแบบศิลปะเขมร

 

ในส่วนขององค์พระ    พระอธิการฯ บอกว่าสิ่งที่ปู่ย่าตายายเห็นจะแตกต่างกับตอนนี้   เมื่อก่อนจะมีการปรักหักพัง   ทางกรมศิลปากรได้มาบูรณะใหม่จึงดูค่อนข้างสมบูรณ์อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน   ในส่วนใกล้องค์พระที่เป็นแท่งหิน   คือใบเสมา   ซึ่งอยู่ตรงจุดเดิมไม่ได้ย้ายไปไหน    พระอธิการฯได้ชี้ให้ดูคันดินโดยรอบ   ซึ่งคือตำแหน่งที่มีการขุดลงมา   สังเกตได้ว่าบริเวณพระนอนมีลักษณะเป็นแอ่ง  ด้วยสภาพเช่นนี้จำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ    โดยข้างใต้พื้นไม้นี้มีปั๊มลมไว้สำหรับไล่ความชื้นเวลาฝนตก   เพราะความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการผุกร่อนของหิน    ท่านตั้งข้อสังเกตว่าใบเสมาหินทรายส่วนที่อยู่ด้านนอกตัวอาคารดูจะผุกร่อนน้อยกว่าเพราะได้รับแสงแดด ในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษ   จะต้องสูบน้ำออกถ้ามีน้ำไหลเข้ามา   ทางญาติโยมในหมู่บ้านต่างมีความเป็นห่วง   ชาวบ้านจะมาช่วยกันเอากระสอบทรายมากั้น  ทางวัดก็ดูแลกันอย่างละเอียด       ถ้าพบว่ามีตรงไหนชำรุดก็จะแจ้งไปทางกรมศิลปากรให้ส่งช่างเข้ามาดูแล

 

การจัดงานบุญของวัดนี้มีงานใหญ่ช่วงวันสงกรานต์ จัดกันทุกปี  ลูกหลานคนที่นี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนพอวันที่  13-14  เมษายน  จะต้องกลับมา   การละเล่นมีลิเก   มีการปิดทององค์พระ   ท่านได้เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศสงกรานต์ในอดีต  เมื่อก่อนมีรำโทน  เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว  ทุกวันนี้จะมีแต่สาดน้ำกันแล้วไปเล่นที่อื่น    เมื่อก่อนชาวบ้านจะเล่นสงกรานต์กันเป็นอาทิตย์  ตอนเย็นมีรำวงกันไปจนถึงสี่ห้าทุ่ม  สมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้   เขาจะจุดตะเกียงเจ้าพายุ  หรือไม่ก็ก่อกองไฟเล่นกัน   เดี๋ยวนี้จะไม่มีแบบนั้นแล้ว

 

ชุมชนเสมาเดิมนั้นประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่   พอเสร็จหน้านา จะหว่านถั่วเขียว   บางคนปลูกผัก   ทอเสื่อ    ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลงมาก   คนหนุ่มสาวมีงานทำมากขึ้น    มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้หมู่บ้านหลายแห่ง   ทุกวันนี้คนหนุ่มสาวมาวัดกันน้อยลง  จะมีให้เห็นในกรณีที่เป็นวันพระและตรงกับวันหยุดที่เป็นวันอาทิตย์เท่านั้น

 

ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=915

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดธรรมจักรเสมาราม บ้านคลองขวาง หมู่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ : 089-946-0149 (เจ้าอาวาส)

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน 07.00 น. – 18.00 น.

ค่าเข้าชม

: ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากถนนมิตรภาพเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอสูงเนิน ให้ขับตรงไปเรื่อย ๆ ตามทาง จนกระทั่งข้ามทางรถไฟแล้วให้เลี้ยวซ้าย ถึงศาลเจ้าแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปถึงสุดทางสามแยกให้เลี้ยวซ้าย เจอสี่แยกแล้วให้เลี้ยวขวา จากนี้ให้ตรงไปตามเส้นทางนี้เรื่อย ๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร (ผ่านวัดหินตั้ง ผ่านโรงเรียนบ้านทะเล) จะพบซุ้มประตูสีน้ำเงิน “พระนอน วัดธรรมจักรเสมาราม” ตรงเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงที่หมาย 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

-

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง