กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 385

9,602 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง โปรดเกล้าฯ ให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง


รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน  (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

ประณีตศิลป์สืบสมัย (ส่วนจัดแสดงประณีตศิลป์ในหมู่พระวิมาน อยู่ในระหว่างปรับปรุงการจัดแสดง)  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก ที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ จัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ

 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224 1333
โทรสาร : 02-224 1370
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)
เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

คนไทย 30 บาท   ชาวต่างประเทศ 200 บาท

นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สมาชิกICOM ICOMOS พระภิกษุ สามเณร และ

นักบวชทุกศาสนาไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางธรรมดา  สาย 3 6 9 19 30 33 43 53 59 64 65 70 80 82 91 123 124 201 503 506 507 A2

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

11

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
14,083 ผู้เข้าชม0.79 กม.ขอเส้นทาง
4,377 ผู้เข้าชม1.07 กม.ขอเส้นทาง
12,274 ผู้เข้าชม1.5 กม.ขอเส้นทาง
1,740 ผู้เข้าชม2.12 กม.ขอเส้นทาง
1,445 ผู้เข้าชม3.1 กม.ขอเส้นทาง
1,353 ผู้เข้าชม4.8 กม.ขอเส้นทาง
168 ผู้เข้าชม4.97 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

18 พ.ย. 2561

16 พฤศจิกายน 2561
กรมศิลปากร  โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร     ขอเชิญชวนน้องๆ และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม     NMB Sunday Kits ตอน "วันเพ็ญเดือนสิบสอง"    มาเรียนรู้การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสาน วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม" กันค่ะ       ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

13 ต.ค. 2561

12 ตุลาคม 2561
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและภาพถ่ายเก่า  ในนิทรรศการพิเศษ   "ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร"   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ   วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.     ลงทะเบียน ณ ศาลาลงสรง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า การนำชมแบ่งเป็นรอบ รอบละประมาณ ๑ ชั่วโมง ---------- สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ ---------- ***วันที่ ๑๓ ตุลาคม นี้ เรามีภาพถ่ายเก่าให้ชมอีกมาก***

09 ก.ย. 2561

28 สิงหาคม 2561
กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๔  เรื่อง ศรีวิชัยในสุวรรณทวีปและหลักฐานใหม่ที่พบบนคาบสมุทรภาคใต้  ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร    วิทยากร  ดร.อมรา ศรีสุชาติ อดีต นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร  และ นายภาณุวัฒน์ เอื้อสามานย์ นักโบราณคดีชำนาญการ   ลิ้งก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา https://docs.google.com/forms/d/1EG9H5C48E9BQV9IdM4_G98OfT6xVlSxiCklm2Iw886A/edit?usp=drivesdk

21 ก.ค. 2561

13 กรกฎาคม 2561
กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษและสาธิตในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนครั้งที่ ๗-๘ เรื่อง "พิพิธศัสตราสยามยุทธ"  วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพและลานด้านหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   *ช่วงเช้า* พิพิธศัสตรา เป็นการบรรยายพิเศษและนำชมวิทยากร โดย อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านศัสตราวุธไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   *ช่วงบ่าย* สยามยุทธ เป็นการเสวนาและสาธิตการต่อสู้แบบต่างๆ วิทยากร โดย อาจารย์ปริญญา สัญญะเดชอาจารย์ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ พร้อมคณะธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ครูแปรง(ณปภพ ประมวญ) พร้อมคณะมวยไชยาสำนักดาบเพชรพุทไธฯคณะสเลมาน ลูกปีกกา   ***ปิดท้ายกิจกรรม*** รำถวายมือแด่สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทุกพระองค์   สำรองที่นั่ง* โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓  (เวลาทำการ พุธ-อาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) อีเมล: education.nmb@gmail.com   *หมายเหตุ* ช่วงเช้ารับจำนวนจำกัด

15 ก.ค. 2561

02 กรกฎาคม 2561
กรมศิลปากร โดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ขอเชิญร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๒   กิจกรรมบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย”     ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   ลิ้งก์ลงทะเบียนออนไลน์ https://drive.google.com/open?id=11MWb4g7BEEzqBInV-uaFpI0PEL1SejRvt-dOXcLRpps
pav

/

next

ข่าวสาร

[เปิดรับสมัคร] ผู้เข้าร่วมอบรม"นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ"วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาคเคมี คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ & กรมศิลปากร & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ >> goo.gl/xZGbsM อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสมัครได้ที่ >>> goo.gl/S6QE2d
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง