กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

01 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 391

12,389 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือ วังหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง โปรดเกล้าฯ ให้ มิวเซียมหลวงณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง


รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครและประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

 

ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน  (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย  ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย)  สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

ประณีตศิลป์สืบสมัย (ส่วนจัดแสดงประณีตศิลป์ในหมู่พระวิมาน อยู่ในระหว่างปรับปรุงการจัดแสดง)  ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก ที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ จัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร  เครื่องสูง  เครื่องนาฏดุริยางค์  เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา  เครื่องมุก  และเครื่องอาวุธ

 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

 

โบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณกาลและจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  พระตำหนักแดง  ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง  พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  เก๋งนุกิจราชบริหาร อาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวังหน้า  อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา
• ศิลาจารึกหลักที่ 1
• พระคเณศวร ศิลปะชวาตะวันออก
• พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-224 1333
โทรสาร : 02-224 1370
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/museumbangkok/

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)
เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

คนไทย 30 บาท   ชาวต่างประเทศ 200 บาท

นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สมาชิกICOM ICOMOS พระภิกษุ สามเณร และ

นักบวชทุกศาสนาไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางธรรมดา  สาย 3 6 9 19 30 33 43 53 59 64 65 70 80 82 91 123 124 201 503 506 507 A2

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

 

 

15

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
15,141 ผู้เข้าชม0.79 กม.ขอเส้นทาง
4,805 ผู้เข้าชม1.07 กม.ขอเส้นทาง
14,664 ผู้เข้าชม1.5 กม.ขอเส้นทาง
2,016 ผู้เข้าชม2.12 กม.ขอเส้นทาง
1,521 ผู้เข้าชม3.1 กม.ขอเส้นทาง
1,434 ผู้เข้าชม4.8 กม.ขอเส้นทาง
252 ผู้เข้าชม4.97 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

25 มี.ค. 2562

27 มี.ค. 2562

21 มีนาคม 2562
 กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร - ชมนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด...หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม”  - การออกร้าน Creative Fine Arts ของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร - การเสวนาทางวิชาการ - การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี    วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “คุณค่าอันโดดเด่นของศรีเทพและพนมรุ้งกับการเข้าสู่มรดกโลก”  โดย   - นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม - รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  - นางสุริยา สุดสวาท หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ  - นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  เนินรายการโดย นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนายการกองโบราณคดี    วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร - วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดการบรรเลงดนตรีสากล - วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ชมการแสดง พระคเณศประทานพรออกระบำช้าง / ละครนอกเรื่อง “สุวรรณหงส์ ตอนเข้าเมือง” / การบรรเลงและขับร้องเพลงสร้อยลาวเถาออก / การแสดงละครพันทางเรื่อง “พญาผานอง ตอนลานางอั้วสิม” ฯลฯ   วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์    ** ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร **

17 มี.ค. 2562

13 มีนาคม 2562
กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "เขามอ ศิลปะ และสวนไทย" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล - หัวข้อ “เขามอ มรดกภูมิสถาปัตยกรรมไทย จากแนวคิดสร้างสรรค์ถึงการอนุรักษ์” ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง - หัวข้อ “สวนไทยและเขามอจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์” คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ - หัวข้อ "จากเขามอสู่งาน ข้ามจักรวาล” ดำเนินรายการโดย คุณยศพล บุญสม วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ลงทะเบียนเวลา 9:30 น.กิจกรรมการเสวนาเวลา 10:00 - 17:30 น.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมกันนี้จะมีกิจกรรมชมกรณีศึกษา งานเขามอที่วัดสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร   หมายเหตุ : **เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงต้องขออนุญาตปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนกำหนด และจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์** : หากมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก อาจมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยืนยันกลับทาง e-mail สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094 - 513 4778   

06 มี.ค. 2562

28 เม.ย. 2562

08 มีนาคม 2562
นิทรรศการ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา”  (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present)    ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.  (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

08 มี.ค. 2562

10 มี.ค. 2562

08 มีนาคม 2562
ขอเชิญร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และ โรงละครแห่งชาติ    นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 รัชกาล นิทรรศการ 100 เรื่อง 1,000 ภาพ เล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ การแสดงโขน , การแสดงละครนอก , การบรรเลงดนตรี , การแสดงมหกรรม 4 ภาค , มหกรรมการแสดงนานาชาติ และการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ กิจกรรม Work Shop เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” และ “ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”                 กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ การแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ตลาดย้อนยุค “เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทย” การบริการทางวัฒนธรรม อาทิ นวดแผนโบราณ(วัดโพธิ์) บริการให้เช่าเครื่องแต่งกายย้อนยุค การสาธิตทำอาหารชาววัง การแสดงแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย การประกวดแต่งกายผ้าไทย “หนูน้อยรัตนโกสินทร์” จุดถ่ายภาพ 3 มิติแบบเคลื่อนไหว การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม กิจกรรมเยี่ยมชมวัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร / นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ / พิพิธบางลำพู / พิพิธภัณฑ์เหรียญ / พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม / พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) / พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน / ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ / วังจักรพงษ์   ** สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 หรือ www.m-culture.go.th**

08 มี.ค. 2562

09 มี.ค. 2562

01 มีนาคม 2562
กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๓๗ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์   เรื่อง "ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เรื่อง "ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขณะนี้เปิดระบบรับสมัครรอบสองแล้ว ท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างhttps://docs.google.com/forms/d/1FWIexNwV8lMmUdPGvHYe45LTW_omzDo_tfyqfKETrRg/edit
pav

/

next

ข่าวสาร

[เปิดรับสมัคร] ผู้เข้าร่วมอบรม"นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ"วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาคเคมี คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ & กรมศิลปากร & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ World Monuments Fund สามารถดูรายละเอียดงานได้ที่ >> goo.gl/xZGbsM อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสมัครได้ที่ >>> goo.gl/S6QE2d
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง