กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม

30 เมษายน 2562

ชื่นชอบ 669

5,173 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เดิมในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวนาขึ้นในโรงเรียน โดยรวบรวบโบราณวัตถุจากประชาชนในท้องถิ่นไว้จำนวนหนึ่งต่อมาได้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา  ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการก่อตั้งศูนย์จันจว้าศึกษาขึ้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในเขตตำบลจันจว้าที่โรงเรียนตั้งอยู่   โดยได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นควบคู่กันไป  ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า"พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม" ในปี พ.ศ. 2548 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ นายสุเมธ    เจตปิยะวัฒน์ และความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์  นักเรียน  

 

วัตถุชิ้นเด่นที่จัดแสดง  อาทิ  กลองมโหระทึกจันจว้า  ที่ขุดพบบริเวณหนองเขียว ทางทิศตะวันตกของเวียงจันจว้า   (โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม)  โดยนายชูทรัพย์  สายแสง อายุ 54 ปี วิศวกรควบคุมการขุดลอกหนองเขียวของ   หจก.บัวคอน   สตรัคชั่น    และได้มอบให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่มในปี 2546 ทำโดยโลหะสำริด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 37 ซม. สูง 25.5 ซม. เป็นศิลปวัฒนธรรมดองซอน ในช่วงยุคโลหะ มีอายุราว 2,800 – 2,400 ปีล่วงมาแล้ว มีลวดลายประดับด้วยรูปนก รูปคน และรูปวัว

 

มูยา (กล้องยาสูบ) โบราณวัตถุที่พบจำนวนมากบริเวณแหล่งโบราณคดีตามเวียงหนองหล่ม อันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโยนกนครในตำนาน มีอายุราว 500 ปี มีลวดลายประดับ เป็นลายดอกบัว ลายนก ลายดอก เป็นต้น ทำจากดินเผาบางชิ้นมีการเคลือบด้วยน้ำเคลือบสีน้ำตาล หรือเขียว ประโยชน์ในการใช้สอยนอกจากจะใช้สำหรับสูบยาเส้น แล้วยังอาจใช้เป็นเครื่องประดับ หรือ ในการประกอบพิธีกรรมบางอย่าง ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้ และอาจจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของการใช้ยาเส้นในภูมิภาคนี้ 

 

นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆ ที่ได้จากการสำรวจเวียงหนองหล่ม  และจากการบริจาค อาทิ   พระพิมพ์ใบโพธิ์ เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง  ไหดินเผาที่มีร่องใส่น้ำบริเวณปากด้านบน  ขวานหินขัดชนิดมีบ่า  คัมภีร์ใบลานจารอักษรธรรม

 

พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการกับผู้ที่สนใจในวันเวลาราชการ 09.00-16.00 น. หากติดต่อเข้าชมเป็นคณะฯ กรุณานัดหมายล่วงหน้า จะมีวิทยากรมัคคุเทศก์น้อยคอยให้บริการ

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม เลขที่ 30 ม.2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270
โทรศัพท์ : 053-775108, 053-775182 ติดต่อ อ.พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว

วันและเวลาทำการ

เปิดในวันเวลาราชการ 09.00-16.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

เดินทางจากตัวเมืองเชียงรายด้วยถนนพหลโยธินขึ้นมาทางเหนือ ถึง อ. แม่จัน จะเจอแยกไฟแดงเชียงแสน ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1016 (แม่จัน-เชียงแสน) ขับตรงมาประมาณ 10 กิโลเมตร เจอสามแยกกิ่วพร้าว

 

1. จากสามแยกกิ่วพร้าวให้เลี้ยวขวา (ทางไป อ. ดอยหลวง) ขับตรงมาประมาณ 250 เมตร จะมีทางแยกตรงโค้ง ให้เลี้ยวซ้าย (เข้าถนน บ. กิ้วพร้าว-บ. ป่าสักหลวง) เจอสามแยกต่อไปเลี้ยวขวา สามแยกต่อไปเลี้ยวซ้าย ตรงมาเรื่อย ๆ จนเจอทางแยกอ่างเก็บน้ำ ให้เลี้ยวซ้ายข้ามอ่างเก็บน้ำ ตรงมาเรื่อย ๆ จะมีทางแยกรูปตัว Y ไปได้ทั้งสองทาง สุดทางแล้วเลี้ยวขวา โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมอยู่ซ้ายมือ

 

2. จากสามแยกกิ่วพร้าวให้ตรงไป แล้วกลับรถ สังเกตป้ายบอกทางวัดป่าสักหลวงและโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ให้เลี้ยวเข้ามาในซอยวัดป่าสักหลวง ผ่านชุมชน ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงโรงเรียน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากติดต่อเข้าชมเป็นคณะ จะมีมัคคุเทศก์น้อยคอยให้บริการ

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง