กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

11 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 635

6,948 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งด้านการค้นคว้า วิจัย และผลิตงานด้านเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการสำรวจ การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในแถบลุ่มน้ำโขง และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

 

พิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 3 ส่วน คือ

 

1.นิทรรศการภายนอก ประกอบด้วย

1.1 สวนสิงค์ เป็นการจัดแสดงถึงความมีวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่านตัวมอม ปูนปั้นรูปสิงห์ 5 ตัว ที่สร้างจำลองมาจากศิลปะของ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมาร์ ไทย ลาว และกัมพูชา โดยมอม สิงห์ และพญานาค เปรียบเสมือนผู้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้านหลังมีวัฒนธรรมหินตั้งจำลอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นก่อนการมีขึ้นของพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นบริเวณในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ

 

1.2 นิทรรศการ "ข้าวและวิถีชีวิต" สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม และ ข้าว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุจัดแสดงที่น่าสนใจ ได้แก่ คุตีข้าว มองตำข้าวหรือครกกระเดื่อง เกวียน เรือระมาด

 

1.3 ซุ้มประตูโขงจำลอง ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจำลองมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ชาวล้านนาเชื่อกันว่าการได้รอดซุ้มประตูโขงจะเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล

 

1.4 ศาลาไทลื้อจำลอง จำลองศิลปะทางสถาปัตยกรรมของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญชนหนึ่งในอารยธรรมลุ่มน้ำโขง พื้นที่ส่วนนี้สามารถดัดแปลงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ เช่น เทศกาลภาพยนตร์เชียงราย และ การสาธิตชงชาแบบญี่ปุ่น

 

2.นิทรรศการภายใน จัดแสดงเป็นห้องวิหาร ประกอบด้วย

2.1 ตุงมงคล จัดแสดงตุงสิบสิงนักษัตรล้านนา ตุงไย ตุงไทลื้อ ตุงพระพุทธเจ้า ฯลฯ ที่ได้รับการอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน บริจาคให้พิพิธภัณฑ์ได้ทำการอนุรักษ์ จัดแสดง และเผยแพร่

 

2.2 พระธาตุจำลอง 12 องค์ จาก 4 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ได้แก่ ประเทศไทย สสป.ลาว เมียนมาร์ และจีน

 

2.3 แผนผังดวงดาวล้านนา นำเสนอดวงดาวในคติความเชื่อของล้านนา บอกเล่ารูปลักษณ์ของดวงดาว ชื่อ และความหมาย

 

2.4 ตุงดินน้ำลมไฟ ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง เพื่อเป็นที่ระลึกงานเมือบ้านดำนางแล ครบ 100 วัน ถวัลย์ ดัชนี

 

รอบห้องจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามและการบริจาค โดยวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 

3.นิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง "สุนทรียะทางการผลิต FIELD WORK with LOVE : งานภาคสนามด้วยรัก" เป็นการจัดแสดงภาพเขียนสืบเนื่องจากการทำงานภาคสนามทางวัฒนธรรม 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แผนผังดวงดาวล้านนา นำเสนอดวงดาวในคติความเชื่อของล้านนา บอกเล่ารูปลักษณ์ของดวงดาว ชื่อ และความหมาย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคาร D2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391 7067-8
โทรสาร : 0-5391 7067
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Mekong.Museum.MFU

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
-เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย ผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เลำปาง แล้วตรง พะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

-เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกเข้าจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา จนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร 


2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย, กรุงเทพฯ – แม่สาย, กรุงเทพฯ – เชียงแสน, กรุงเทพฯ – เชียงของ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว

 
3.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงราย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าเยี่ยมชมนอกเหนือจากเวลาทำการ 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 3 วันทำการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 มิ.ย. 2561

30 ก.ย. 2561

13 มิถุนายน 2561
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน” เป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายความหลากหลาย  ความงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่งดงามพร้อมมีเรื่องเล่าผ่านสถานที่ และผู้คนมากมายของกลุ่มชาติพันธุ์เมืองตองยี  รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์ฯ     
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง