กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

11 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 460

2,841 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมในแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งด้านการค้นคว้า วิจัย และผลิตงานด้านเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการสำรวจ การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในแถบลุ่มน้ำโขง และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

 

พิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 3 ส่วน คือ

 

1.นิทรรศการภายนอก ประกอบด้วย

1.1 สวนสิงค์ เป็นการจัดแสดงถึงความมีวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่านตัวมอม ปูนปั้นรูปสิงห์ 5 ตัว ที่สร้างจำลองมาจากศิลปะของ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมาร์ ไทย ลาว และกัมพูชา โดยมอม สิงห์ และพญานาค เปรียบเสมือนผู้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้านหลังมีวัฒนธรรมหินตั้งจำลอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นก่อนการมีขึ้นของพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นบริเวณในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ

 

1.2 นิทรรศการ "ข้าวและวิถีชีวิต" สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม และ ข้าว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุจัดแสดงที่น่าสนใจ ได้แก่ คุตีข้าว มองตำข้าวหรือครกกระเดื่อง เกวียน เรือระมาด

 

1.3 ซุ้มประตูโขงจำลอง ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจำลองมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ชาวล้านนาเชื่อกันว่าการได้รอดซุ้มประตูโขงจะเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล

 

1.4 ศาลาไทลื้อจำลอง จำลองศิลปะทางสถาปัตยกรรมของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญชนหนึ่งในอารยธรรมลุ่มน้ำโขง พื้นที่ส่วนนี้สามารถดัดแปลงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ เช่น เทศกาลภาพยนตร์เชียงราย และ การสาธิตชงชาแบบญี่ปุ่น

 

2.นิทรรศการภายใน จัดแสดงเป็นห้องวิหาร ประกอบด้วย

2.1 ตุงมงคล จัดแสดงตุงสิบสิงนักษัตรล้านนา ตุงไย ตุงไทลื้อ ตุงพระพุทธเจ้า ฯลฯ ที่ได้รับการอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน บริจาคให้พิพิธภัณฑ์ได้ทำการอนุรักษ์ จัดแสดง และเผยแพร่

 

2.2 พระธาตุจำลอง 12 องค์ จาก 4 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ได้แก่ ประเทศไทย สสป.ลาว เมียนมาร์ และจีน

 

2.3 แผนผังดวงดาวล้านนา นำเสนอดวงดาวในคติความเชื่อของล้านนา บอกเล่ารูปลักษณ์ของดวงดาว ชื่อ และความหมาย

 

2.4 ตุงดินน้ำลมไฟ ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง เพื่อเป็นที่ระลึกงานเมือบ้านดำนางแล ครบ 100 วัน ถวัลย์ ดัชนี

 

รอบห้องจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามและการบริจาค โดยวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 

3.นิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง "สุนทรียะทางการผลิต FIELD WORK with LOVE : งานภาคสนามด้วยรัก" เป็นการจัดแสดงภาพเขียนสืบเนื่องจากการทำงานภาคสนามทางวัฒนธรรม 

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

แผนผังดวงดาวล้านนา นำเสนอดวงดาวในคติความเชื่อของล้านนา บอกเล่ารูปลักษณ์ของดวงดาว ชื่อ และความหมาย

แผนที่

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคาร D2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391 7067-8
โทรสาร : 0-5391 7067
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Mekong.Museum.MFU

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
-เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย ผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เลำปาง แล้วตรง พะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

-เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกเข้าจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา จนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร 


2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย, กรุงเทพฯ – แม่สาย, กรุงเทพฯ – เชียงแสน, กรุงเทพฯ – เชียงของ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว

 
3.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงราย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าเยี่ยมชมนอกเหนือจากเวลาทำการ 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 3 วันทำการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

กิจกรรม

12 มิ.ย. 2561

30 ก.ย. 2561

13 มิถุนายน 2561
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน” เป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายความหลากหลาย  ความงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่งดงามพร้อมมีเรื่องเล่าผ่านสถานที่ และผู้คนมากมายของกลุ่มชาติพันธุ์เมืองตองยี  รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์ฯ     
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง