กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

18 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 749

7,359 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนยินดีให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ในการสำรวจและออกแบบก่อสร้าง ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในการจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรีระหว่างสองประเทศ 

 

ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ให้กับผู้ที่มีความสนใจเริ่มต้น ทั้งการเขียน การอ่าน การฟัง การพูด วัฒนธรรมจีน หลักสูตรภาษาจีนในระดับปริญญา โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป ด้วยความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนชั้นนำในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งยังมีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีนทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม การปกครอง และอื่นๆ อีกด้วย

 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย มีลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีนแท้ มีสวนน้ำตรงกลางแบบซูโจว  วัสดุที่ใช้หลายส่วนนำมาจากประเทศจีน เช่น กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลัก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจีนโดยแท้นั่นเอง

 

นอกจากนั้นภายในยังจัดแสดง ภาพถ่าย 86 ภาพ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นิทรรศการชั่วคราวสลับหมุนเวียนกันไป

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารลักษณะสถาปัตยกรรมจีนแท้

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-917 097
โทรสาร : 053-917 093
เว็บไซต์ : http://sirindhorn.mfu.ac.th/

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00

ค่าเข้าชม

คนละ 10 บาท

หน่วยงานราชการมีหนังสือแจ้งให้ทราบ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นกรณีๆ ไป

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ 
  • ใช้ถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย ผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร
  • ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกเข้าพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา เชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร 


2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย, กรุงเทพฯ – แม่สาย, กรุงเทพฯ – เชียงแสน, กรุงเทพฯ – เชียงของ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว

 
3.โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เชียงราย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรุณาส่งจดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้งนัดหลายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน

หน่วยงานราชการมีหนังสือแจ้งให้ทราบ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นกรณีๆ ไป

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

6

แบ่งปัน