กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบติลลีกีแอนด์กิบบินส์

พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบติลลีกีแอนด์กิบบินส์

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 448

2,677 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีบทบาทช่วยให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความด้านนี้ เช่น ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นต้น เพื่อให้แยกแยะได้ว่าสินค้าใดเป็นของจริง สินค้าใดทำปลอมหรือทำเลียนแบบ ผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไร ถึงจะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดค่อนข้างเล็ก แต่รวบรวมสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบไว้หลากหลายประเภท ทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าฟุ่มเฟือย คุณณัฐพล อร่ามเมือง ทนายความให้สัมภาษณ์ว่า สินค้าเหล่านี้ได้มาจากลูกความ และจากการจับกุม เริ่มจากสินค้าไม่กี่ประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องหนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ เพิ่มเป็นยี่สิบประเภทในเวลารวดเร็ว ปัจจุบันมีสินค้าปลอมและเลียนแบบสะสมไว้ประมาณ 1,500 ชิ้น เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงจำกัด จึงมีการหมุนเวียนของที่จัดแสดงอย่างสม่ำเสมอ สินค้าหลายอย่างวางของจริงไว้คู่ของปลอมเพื่อให้เปรียบเทียบ

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบติลลีกีแอนด์กิบบินส์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 20-26 เลขที่ 1011 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-056-5555
โทรสาร : 02-056-5678
เว็บไซต์ : http://www.tilleke.com/offices/bangkok
อีเมล : bangkok@tilleke.com

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์ถึงเสาร์ 8.00-17.00 น. กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสายที่ผ่าน 14 22 35 77 89 102 180 195 205 519

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง