กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   สถาบันคึกฤทธิ์

สถาบันคึกฤทธิ์

30 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 482

9,350 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแนะแนวทางให้มูลนิธิฯ หาวิถีทางที่จะเก็บรักษาปัญญาของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังสามารถศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  มูลนิธิฯ จึงดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ ด้วยการตั้งเป็นโครงการสร้างสถาบันคึกฤทธิ์ขึ้น

 

สถานที่ตั้ง คือ ทุ่งมหาเมฆเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ ที่สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้สร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในทุกจังหวัด  และพื้นที่ทุ่งมหาเมฆเป็นพื้นที่ที่จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรุงเทพมหานคร  ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง  และอยู่ไม่ห่างจากบ้านของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ (บ้านซอยสวนพลู) มากนัก

 

กรมธนารักษ์เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และแบ่งพื้นที่บางส่วน ให้มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เช่าพื้นที่สร้างอาคาร แล้วทำข้อตกลงไว้ร่วมกันว่ามูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ฯ และ สสส. จะเป็นผู้ทำกิจกรรมเสริมให้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ มีคุณค่าและมีชีวิตชีวาขึ้นมา

 

สถาบันคึกฤทธิ์ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานและจัดกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  โดยในอาคารสถาบันฯ จะจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ  ผลงานและเน้นความสัมพันธ์ระหว่างม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมชกับสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนโดยรอบ กับสถาบันพระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ

 

ชุมชนทุ่งมหาเมฆเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนประชากร โดยเฉพาะเยาวชนเป็นจำนวนมาก มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ฯ จึงเห็นเหมาะสมที่จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่จะสามารถทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา แนวความคิดและที่สำคัญที่สุด คือ ความรักและหวงแหนในความเป็นไทย ที่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชาติไทย

 

อาคาร ๒ ชั้น มีชั้นลอย พื้นที่อาคารประมาณ ๒,๓๗๖ ตารางเมตร

 

ชั้นบน จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน จัดมุมห้องสมุดที่สนับสนุนนิทรรศการ

 

ชั้นล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เปิดโล่งสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดสัมมนาสนับสนุนนิทรรศการและ      เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ

 

บริหารจัดการ

-

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

วรรณกรรม เรื่อง สี่แผ่นดิน ที่โดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์ เนื้อหาอิงประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมประเพณีไทยแบบชาววัง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 99/9 (ข้างสมาคมธรรมศาสตร์) ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-286-5385, 02-286-5386
โทรสาร : 02-286-5387
เว็บไซต์ : http://kukrit-pramoj.org

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • จากถนนพระราม 4 เข้าซอยงามดูพลี(ตรงข้ามบ่อนไก่) เข้าไปจนสุดซอยถึงกรมการบินพลเรือน  สถาบันคึกฤทธิ์อยู่ติดกัน  ในบริเวณเดียวกับสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ฝั่งตรงข้ามเป็นด้านข้างของสมาคมธรรมศาสตร์ฯ

 

  • MRT ลงที่สถานีสวนลุมพินี  แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างต่อเข้าไปในซอยงามดูพลี

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

กิจกรรม

12 ส.ค. 2559

03 สิงหาคม 2559
FC โขนสถาบันคึกฤทธิ์ พาคุณแม่และครอบครัวมาชมการแสดงโขนของสถาบันคึกฤทธิ์ เพื่อให้เข้าบรรยากาศวันแม่ ในตอน "กษิรธารา"(อินทรชิตถูกศรกินนม)    มาร่วมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ พระคุณจากแม่ อกอุ่นๆ ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ดังเช่นที่อินทรชิตออกศึกสู้รบกับพระลักษมณ์ แล้วบอบช้ำหนีกลับมาลาพ่อแม่ ลาเมีย นางมณโฑผู้เป็นแม่เห็นลูกกายบอบช้ำ เลือดไหลโทรมกายก็เศร้าโศกเสียใจ นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อครั้งที่นางรับใช้พระอุมาเทวี มเหสีพระอิศวรให้นางได้รับพรน้ำนมในถันเป็นน้ำทิพย์ เมื่อดื่มจะชุบชีวิตได้ นางจึงให้อินทรชิตดูดดื่มนม พลันอินทรชิตก็ฟื้นกายหายเป็นปกติ   ชมฟรี  วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.  ณ ควอเทียร์พาร์ค, ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้นเอ็ม https://www.facebook.com/watcharee.muekthong/posts/1156970457703527  

08 มิ.ย. 2559

28 พฤษภาคม 2559
การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ชุด ทศกัณฑ์ยกรบ~หนุมานชูกล่องดวงใจ~พระรามคืนนครต้นไม้ที่สูงใหญ่สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ ที่ กิ่ง ก้าน หรือ ใบ แต่อยู่ที่ราก รากที่คอยดูดซึม เลี้ยงลำต้น ดังเช่นศิลปะวัฒนธรรมที่คงมีรากที่แข็งแรงคอยยึดไม่ให้ศิลปวัฒนธรรมสูญหาย การกลับมาอีกครั้งของการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชุด ทศกัณฑ์ยกรบ~หนุมานชูกล่องดวงใจ~พระรามคืนนคร ศิลปะชั้นสูงที่ทุกคนจับต้องได้ โปสเตอร์ที่สวยสดงดงามอันทรงคุณค่าไม่เหมือนใคร ได้ให้ทุกๆท่านได้ยลโฉมเป็นที่จับตาต้องใจ มีเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ชื่อนาม สถาบันคึกฤทธิ์ สามารถติดตามแชร์ และขอไฟล์ภาพความละเอียดสูง หรือ ภาพสำหรับ instagram จากเราได้เลยครับ ‪#‎มีบัตรกันหรือยังศิลปะดีๆที่ทุกคนควรดู‬ โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙โดย มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สนใจติดต่อ สถาบันคึกฤทธิ์ ๙๙/๙ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๕-๖ โทรสาร ๐๒ ๒๘๖ ๕๓๘๗Website www.kukrit-pramoj.orgWebsite www.kukritinstitute.orgFacebook www.facebook.com/kukritinstituteInstagram @kukritinstitute  -------------------------------------------- มาแล้วครับ!!! ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับบัตรเข้าชม โขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 รายชื่อผู้โชคดี มีดังต่อไปนี้...Kaweephan KiatsomphobPim Pimpat Sirikarn Seneewong Na AyutthayaNutty NatthidaPeAr NopNi PNYingnut Kanokkul NuchThewtass ViewNanthawit SribunrueangCaesareose Victor Ivanovich ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ ^_^ สำหรับผู้โชคดีทั้ง 9 ท่าน ต้องส่งยืนยันการรับสิทธิ์ด้วยการส่ง ชื่อ-สกุล, เบอร์ดทร และอีเมล มาทาง Inbox ที่หน้า แฟนเพจfacebook.com/MuseumThailand ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นี้เท่านั้น (หากไม่ยืนยันตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) *สามารถรับบัตรได้ที่หน้าโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป **โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพครับ  
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง