กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 477

3,152 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภารกิจหลักของสภาชาดไทย โดยมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกาชาดสากล และสภากาชาดไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนภารกิจหน้าที่ด้านต่าง ๆ ตามหลักการกาชาดทั้ง 7 ประการ ซึ่งมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังเรื่องของจิตอาสาและเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักการกาชาดที่สำคัญ

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งนิทรรศการออกเป็น 7 ส่วน ซึ่งใช้สีของรุ้ง เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ดังนี้

1.สถาปนาสันติธรรม (Foundation of world Humanitarianism) ใช้สีแดง สีของสภากาชาดไทย สื่อถึงอุณาโลม อันเป็นอุดมการณ์ของกาชาด จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กำเนิดกาชาดสากล สภากาชาดไทย และ สัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย

2.บูรณาการสถานศึกษา (Intregration of Medical Training) ใช้สีแสด สื่อถึงพระอาทิตย์หรือพลังแห่งการรักษา จัดแสดงภารกิจของสภากาชาดไทยด้านการแพทย์ การพยาบาล และการให้การศึกษาด้านแพทย์และพยาบาล

3.โอสถบริรักษ์ (Prevention of Fatal Diseases) ใช้สีเหลืองสื่อถึงความนุ่มนวล จัดแสดงภารกิจการผลิตเซรุ่ม ละวัคซีนเพื่อการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ

4.อภิบาลดรุณ(Provision of Childcare Services) ใช้สีเขียว สื่อถึงการเจริญเติบโต ถือเป็นกำลังและอนาคตของชาติ แสดงภารกิจของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

5.บุญเกษม ( Campaigning Charitable Donations) ใช้สีน้ำเงิน สื่อถึงทรัพย์และการให้ จัดแสดงภารกิจของศูนย์รับบริจาคต่างๆ ของสภากาชาดไทย

6.บำเพ็ญคุณากร ( Alleviating Human Suffering) ใช้สีคราม สื่อถึงการให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดไทยที่แพร่ไปทั่วโลก จัดแสดงภารกิจในด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย

7.อมรสาธุการ (Honouring Patrons and Donors) ใช้สีม่วง สื่อถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์ และจัดแสดงยกย่องผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สภากาชาดไทย

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หีบล่วมยา ร.ศ.122 ใช้บรรจุยาคล้ายกระเป๋ายาในปัจจุบัน

เก้าอี้องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย   

ชุดจานชาม สว.                                          

สมุดเซ็นเยี่ยมสภากาชาดสยาม

แผนที่

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2250-1849 , 0-2252-4329 ต่อ 119
โทรสาร : 0-2250-1848
เว็บไซต์ : http://museum.redcross.or.th/archive/site/index.php
อีเมล : trcsmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าบริการเข้าชม

การเดินทาง

การเดินทาง:รถประจำทางสาย 4, 16, 21, 45, 46, 47, 50, 67, 141, 162, 507

รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง, สยาม

รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีสามย่าน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,253 ผู้เข้าชม1.78 กม.ขอเส้นทาง
10,330 ผู้เข้าชม4.05 กม.ขอเส้นทาง
7,444 ผู้เข้าชม4.06 กม.ขอเส้นทาง
38,026 ผู้เข้าชม4.5 กม.ขอเส้นทาง
23,429 ผู้เข้าชม5.18 กม.ขอเส้นทาง
16,559 ผู้เข้าชม5.32 กม.ขอเส้นทาง
1,069 ผู้เข้าชม5.42 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง