กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

07 มกราคม 2563

ชื่นชอบ 669

7,980 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ.2546 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

 

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภารกิจหลักของสภาชาดไทย โดยมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกาชาดสากล และสภากาชาดไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนภารกิจหน้าที่ด้านต่าง ๆ ตามหลักการกาชาดทั้ง 7 ประการ ซึ่งมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังเรื่องของจิตอาสาและเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งเป็นหลักการกาชาดที่สำคัญ

 

ภายในแบ่งนิทรรศการออกเป็น 7 ส่วน ซึ่งใช้ สีของรุ้ง เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ดังนี้

1.สถาปนาสันติธรรม (Foundation of world Humanitarianism) ใช้สีแดง สีของสภากาชาดไทย สื่อถึงอุณาโลม อันเป็นอุดมการณ์ของกาชาด จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กำเนิดกาชาดสากล สภากาชาดไทย และ สัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย

2.บูรณาการสถานศึกษา (Intregration of Medical Training) ใช้สีแสด สื่อถึงพระอาทิตย์หรือพลังแห่งการรักษา จัดแสดงภารกิจของสภากาชาดไทยด้านการแพทย์ การพยาบาล และการให้การศึกษาด้านแพทย์และพยาบาล

3.โอสถบริรักษ์ (Prevention of Fatal Diseases) ใช้สีเหลืองสื่อถึงความนุ่มนวล จัดแสดงภารกิจการผลิตเซรุ่ม ละวัคซีนเพื่อการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ

4.อภิบาลดรุณ (Provision of Childcare Services) ใช้สีเขียว สื่อถึงการเจริญเติบโต ถือเป็นกำลังและอนาคตของชาติ แสดงภารกิจของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

5.บุญเกษม (Campaigning Charitable Donations) ใช้สีน้ำเงิน สื่อถึงทรัพย์และการให้ จัดแสดงภารกิจของศูนย์รับบริจาคต่างๆ ของสภากาชาดไทย

6.บำเพ็ญคุณากร (Alleviating Human Suffering) ใช้สีคราม สื่อถึงการให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดไทยที่แพร่ไปทั่วโลก จัดแสดงภารกิจในด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย

7.อมรสาธุการ (Honouring Patrons and Donors) ใช้สีม่วง สื่อถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์ และจัดแสดงยกย่องผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สภากาชาดไทย

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • หีบล่วมยา ร.ศ.122 ใช้บรรจุยาคล้ายกระเป๋ายาในปัจจุบัน
  • เก้าอี้องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย   
  • ชุดจานชาม สว.                                         
  • สมุดเซ็นเยี่ยมสภากาชาดสยาม

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2250-1849 , 0-2252-4329 ต่อ 119
โทรสาร : 0-2250-1848
เว็บไซต์ : http://museum.redcross.or.th/archive/site/index.php
อีเมล : trcsmuseum@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าบริการเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 4, 16, 21, 45, 46, 47, 50, 67, 141, 162, 507
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง, สยาม
  • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามย่าน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

กิจกรรม

09 ม.ค. 2564

08 มกราคม 2564
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เชิญร่วมสนุก กิจกรรม share ภาพถ่ายงานวันเด็กในหัวข้อ "Children's Day @TRCS Museum"   กติกา ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 บัญชีผู้ใช้เฟสบุค ต่อ 1 ภาพ ต้องเป็นภาพถ่ายในงานวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2563 เท่านั้น ส่งภาพถ่ายในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 12 มกราคม 2564 ร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดได้ที่ FB : พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Museum)  

11 ม.ค. 2563

07 มกราคม 2563
ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กกับสภากาชาดไทย 63  ในธีม “Green Children’s Day” ลด ละ แยก ขยะ มาร่วมรักษ์โลก วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สถานเสาวภา    พบกับ ชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ชมสวนงูและการแสดงสาธิตการจับงู ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆ อาสายุวกาชาด และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน พร้อมแลกรับของรางวัลมากมาย +พิเศษสุด+ หากเด็กน้อยหัวใจรักษ์โลก นำภาชนะมาใส่น้ำ/ขนมเอง เรามีของขวัญพิเศษให้ด้วยนะจ๊ะ    ** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1664 หรือ  FB : พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Museum)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง