กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

06 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 177

2,737 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานจุฬาฯ 100 ปี  เปิดบริการในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมฉลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 100 ปี เป็นสวนสาธารณะระดับ Community Park ปลูกพืชพื้นถิ่นบนพื้นที่ 28 ไร่ ตามแนวคิด "ป่าในเมือง"

แบ่งพื้นที่เป็น 4 ประเภท คือ

  • พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- พื้นที่ทำกิจกรรมขนาดเล็ก จุคนได้ไม่เกิน 50 คน

- พื้นที่ทำกิจกรรมขนาดกลาง จุคนได้ราว 700 - 1400 คน

- พื้นที่ทำกิจกรรมขนาดใหญ่ สามารถรองรับคนได้เต็มพื้นที่ราว 9,780 คน และอีกฝั่งหนึ่งรองรับได้ 2,780 คน

  • พื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศและนันทนาการ ออกแบบโดยใช้ระบบชีววิศวกรรมเพื่อการบำบัดน้ำ
  • อาคารอเนกประสงค์ มีลักษณะอาคารที่สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ภูมิทัศน์ มีสถาปัตยกรรมที่เปรียบเสมือนซุ้มประตู และเป็นที่หลักเขตให้กับอุทยาน
  • สวนซึมน้ำ ออกแบบให้มีความลาดเอียงเพื่อเพิ่มความสามารถในการซึม ดัก และกักเก็บน้ำฝนในช่วงหน้าฝน และนำน้ำกลับมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3364 - 5
เว็บไซต์ : http://www.cu100.chula.ac.th/อุทยานจุฬาฯ-100-ปี
อีเมล : cicc@chula.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน  เวลา 05.00 - 22.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทางสาย 29 , 36 , 50 , 542 
  • BTS สถานีสยามสแควร์และสนามกีฬาแห่งชาติ
  • MRT สถานีสามย่าน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทําหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,680 ผู้เข้าชม1.48 กม.ขอเส้นทาง
8,493 ผู้เข้าชม3.02 กม.ขอเส้นทาง
13,638 ผู้เข้าชม3.33 กม.ขอเส้นทาง
47,624 ผู้เข้าชม3.6 กม.ขอเส้นทาง
27,370 ผู้เข้าชม4.09 กม.ขอเส้นทาง
21,356 ผู้เข้าชม4.25 กม.ขอเส้นทาง
1,412 ผู้เข้าชม4.67 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

26 พ.ค. 2562

23 มิ.ย. 2562

06 มิถุนายน 2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชม การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562   ทุกวันอาทิตย์  เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ   วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 - วง ดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาฯ CU Band(หลังการแสดงจะมีพิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล (แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง) วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562  - ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ สโมสรนิสิตจุฬาฯ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562   - วงดุริยางค์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 - วงดนตรีจุฬาฯ เชมเบอร์ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562  - วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ   ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2218-3634 - 5 ** สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ โทร. 0-2218-3590 ต่อ 231 ** ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-3359-60
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง