กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย

พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย

17 พฤศจิกายน 2562

ชื่นชอบ 70

3,754 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

เมื่อปี พ.ศ.2558 นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟฯขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้ง ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เป็นประธานกรรมการจัดหารายได้เพื่อก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย" ได้ปรับปรุงอาคารมุขหน้าของสถานีรถไฟกรุงเทพด้านทิศตะวันตก ให้เป็น สำนักงานมูลนิธิรถไฟไทยและพิพิธภัณฑ์รถไฟไทย  โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 หลังจากนั้น จึงได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิและอดีตผู้ว่าการรถไฟฯ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และ นายประภัสร์ จงสงวน พร้อมทั้งนายรักเกียรติ เลิศอุตสาหกูล เป็นที่ปรึกษามูลนิธิรถไฟไทย

 

มูลนิธิรถไฟไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดหาทุนเพื่อก่อตั้งและดำเนินกิจการพิพิธภัณฑ์รถไฟไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาแลกเปลี่ยน ค้นคว้า วิจัย การวิวัฒนาการและพัฒนากิจการขนส่งระบบทางรางตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการนำวิทยาการขนส่งระบบทางรางเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้ทุนและรางวัลสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการขนส่งระบบทางราง

 

พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย เปิดให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาค้นคว้า มีพื้นที่ 2 ชั้น คือ

 • ชั้นบน จัดแสดงพระเก้าอี้ในสมัยรัชกาลที่ 7 , ภาพโปสเตอร์เตือนระวังภัยในการเดินรถไฟ และมีมุมจำลองบรรยากาศเหมือนอยู่บนรถไฟ ให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • ชั้นล่าง จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการเดินรถไฟและกิจการโรงแรมรถไฟ ซึ่งเป็นของเก่า ทั้งที่มีการใช้งานและบางส่วนเลิกใช้งานแล้ว เช่น จานและโถกระเบื้องในสมัยรัชการลที่ 5 , เครื่องตราทางสะดวก, ลูกตราและห่วงตราทางสะดวก, ตั๋วรถไฟแข็ง, อุปกรณ์ในการประทับวันที่ลงบนตั๋ว, โคมตะเกียงให้สัญญาน, เครื่องส่งโทรเลข, เครื่องพิมพ์ดีด, นาฬิกาไขลาน, โทรศัพท์แบบหมุน , ตลอดจนม้านั่งที่ทำจากไม้หมอนปลดระวาง เป็นต้น
 • ส่วนจำหน่ายของที่ระลึก ให้กับผู้ที่สนใจในการสะสมหรือมอบเป็นของขวัญของฝากในวาระต่างๆ เช่น กรอบรูป ตั๋วรถไฟ เสื้อยืด หมวก กระเป๋า แม่เหล็กติดตู้เย็น กล่องใส่นามบัตร พวงกุญแจ ที่ทับกระดาษ และอื่นๆอีกมากมาย

 

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ตั๋วรถไฟแข็ง ที่ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
 • อุปกรณ์ในการประทับวันที่ลงบนตั๋ว
 • โคมตะเกียงให้สัญญาน
 • ม้านั่งที่ทำจากไม้หมอนปลดระวาง

แผนที่

พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-220 4195 / 082-219 2194
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/trftrm/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

 • รถไฟฟ้า MRTสถานีหัวลำโพง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 1, 4, 7, 21, 29, 34, 40, 46, 53, 73, 75, 85, 109, 113, 501, 507, 529, 542

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง