กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 810

4,470 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดสร้างขึ้นตามแนวการจัดทำพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต(Living Museum) ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของนักเรียน และสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายย้อนอดีตอันรุ่งเรือง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวเทพศิรินทร์ได้ตระหนักใน หน้าที่ และมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างโรงเรียนเทพศิรินทร์ให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

จุดเริ่มต้นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่าง ตึกแม้นศึกษาสถาน นำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน กระดานทองที่จารึกรายชื่อนักเรียนดีเด่นในอดีต ตลอดจนการจัดแสดงถ้วยและโล่รางวัลประเภทต่างๆ ที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ชั้นบน มีการจัดพื้นที่สักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ผู้ประทานกำเนิดตึกแม้นนฤมิตร และ หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา พระชายา

ย้อนรำลึกเส้นทางแห่งกาลเวลา แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนเทพศิรินทร์กับสภาวการณ์การศึกษาของประเทศ ตั้งแต่รัชกาลปัจจุบันย้อนกลับไปสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนปัจจุบันอีกด้วย

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ณ ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 กำเนิดจิตวิญญาณเทพศิรินทร์ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดจิตวิญญาณเทพศิรินทร์ คือ ความรัก ความกตัญญูนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคม

โซนที่ 2 เทพศิรินทร์สร้างคนไม่รกโลก เป็นการปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามแก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

โซนที่ 3 เทพศิรินทร์ระบิลระบือ การสร้างสรรค์ความสามารถให้นักเรียนเทพศิรินทร์มีความเป็นเลิศในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

โซนที่ 4 กลิ่นรำเพยไม่เคยจาง ด้วยความรักความผูกพันกตัญญูของนักเรียนเทพศิรินทร์ นำมาสู่การสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม

โซนที่ 5 หนทางสู่อนาคต การสืบสานจิตวิญญาณเทพศิรินทร์ด้วยความมุ่งมั่นต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคมไม่มีที่สิ้นสุด

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2222-1882
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/DSLivingMuseum

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางประจำทางสาย 7, 15, 35, 47, 48, 49, 53, 204, 508 

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
8,543 ผู้เข้าชม1.7 กม.ขอเส้นทาง
2,697 ผู้เข้าชม2.19 กม.ขอเส้นทาง
47,958 ผู้เข้าชม2.53 กม.ขอเส้นทาง
27,516 ผู้เข้าชม2.7 กม.ขอเส้นทาง
13,726 ผู้เข้าชม2.92 กม.ขอเส้นทาง
21,647 ผู้เข้าชม2.96 กม.ขอเส้นทาง
1,426 ผู้เข้าชม4.1 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง