กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

09 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 459

2,610 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

               พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขต ยานนาวา ตั้งอยู่ ณ ศาลาทรงไทย ในวัดคลองภูมิ เดิมเป็นกุฏิของวัด ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ภายในจัดแสดง

  • นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของเขตยานนาวา ตั้งแต่เป็นชุมชนชาวสวนผลไม้ ได้ชื่อว่าบ้านทวายในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื่องจากมีการค้าขายกับคนจีนจึงมีความเจริญจากภายนอกเข้ามาในชุมชน  ปัจจุบันเขตยานนาวากลายเป็นเขตอุตสาหกรรม ยิ่งสนับสนุนความเจริญและความเป็นเมืองยิ่งขึ้นไปอีก

 

  • จัดแสดงภาพวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนในอดีต การละเล่นแบบไทยเดิมของเด็กๆ การประมงเมื่อสมัยยังมีคูคลองแม่น้ำ  การค้าขายโดยเฉพาะที่ตลาดท่าแพตาท้วม และอาหารการกินของชาวสวน

 

  • จัดแสดงบอกเล่าถึงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา รวบรวมเรื่องราวของวัดที่มีความสำคัญในเขตยานนาวา อาทิ วัดคลองภูมิ วัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดช่องนนทรี บอกเล่าถึงเรื่องราวสิ่งต่างๆภายในวัด เช่น จิตรกรรมฝาผนังที่วัดช่องนนทรี โดยเฉพาะรูปมารผจญที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฝีมือชั้นครูสมัยอยุธยา พระอุโบสถที่มีฐานเป็นรูปโค้งแบบหย่อนท้องช้าง เป็นต้น

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศาลาทรงไทย วัดคลองภูมิ ถนนพระราม 3 ซอย 46 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-288-3048

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.-16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 14 22 35 77 89 102 180 195 205 519

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง