กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 427

1,416 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยต้องปฎิบัติควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 
พ.ศ.2530 วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ชื่อเดิมในขณะนั้น)ได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นสถานบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2535
 
พ.ศ.2541 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เป็นศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  เพื่อดำเนินงานด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จน ถึงปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อที่ได้รับการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
 
วัตถุประสงค์
                    1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม
                    2. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรม
                    3. เพื่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
                    4. เพื่อทำหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติแล้วแต่กรณี

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 321,419
โทรสาร : 028074528
เว็บไซต์ : http://culture.sau.ac.th/prachya-pni-than
อีเมล : info@sau.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางสาย 80, 80ก, 84, 84ก, 123, 164, 157, 183

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ วันอังคารถึงวันเสาร์ตั้งแต่ 08.30 น.- 16.30 น.

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง