กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 370

2,822 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน หรือ อีกชื่อหนึ่ง คือ ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน บ้านโพน เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทย ชาวผู้ไทยอพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไท มีความโดยโดดเด่นในเรื่องของการทอผ้า และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา  ซึ่งเป็นผ้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์  นักท่องเที่ยวแวะไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้ากันมาก  จึงมีการตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนขึ้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

 

ภายในศูนย์ ประกอบด้วย

1.หอชมเมือง ด้านบนชั้นสองเป็นพื้นที่ชมภาพและถ่ายภาพมุมสูงของโครงการและชุมชนบ้านโพน

2.อาคารต้อนรับของโครงการพื้นที่ภายในมีส่วนพักคอย ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม

3.อาคารนิทรรศการพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาผู้ไทยบ้านโพน ชั้นล่างจัดแสดงหุ่นปั้นวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ของชุมชนบ้านโพน ชั้นสองจัดเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน

4.อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ชั้นล่างเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นบนเป็นห้องสมุดและห้องเรียนวัฒนธรรมชุมชน

5.อาคารหอประชุมใหญ่ ขนาด 350 ที่นั่ง สามารถใช้จัดประชุม อบรมความรู้ด้านต่างๆจัดสัมมนาและงานเลี้ยงในวาระต่างๆของชุมชน

6.อาคารสำนักงานวิสาหกิจชุมชน เป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นศูนย์อำนวยการ ส่วนสำนักงานห้องประชุมขนาดเล็ก ส่วนติดต่อประสานงาน ส่วนจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลชุมชน

 

หากแวะไปเยี่ยมเยียนในช่วงงานบุญประเพณีสำคัญ  จะเห็นชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าที่สวยงาม โดยเฉพาะผู้หญิง จะมีผ้าสไบเป็นผ้าไหมแพรวา สีสวยสดลวดลายวิจิตรเป็นเอกลักษณ์

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

176 หมู่ 2 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-856 157

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน

เวลา 08.30-17.00 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง