กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

13 พฤษภาคม 2563

ชื่นชอบ 734

42,114 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร เดิมเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ในปี พ.ศ.2537 พบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ในบริเวณที่เป็นหลุมขุดค้นปัจจุบัน โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา คณะสำรวจไดโนเสาร์จากกรมทรัพยากรธรณีจึงได้เริ่มทำการขุดค้นอย่างเป็นระบบ และพบว่า ภูกุ้มข้าว เป็นแหล่งที่พบโครงกระดูกไดโนเสาร์กินพืชที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย มีการพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดต่างๆ เป็นกระดูกชนิดกินพืชมากกว่า 7 ตัว จำนวนกระดูกมากกว่า 700 ชิ้น ที่สำคัญคือ พบชิ้นส่วนของหัวกระโหลก ฟันและกราม และโครงกระดูกที่เรียงรายต่อกัน เกือบจะสมบูรณ์ทั้งตัวอยู่ด้วย โครงกระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัวอยู่บนไหล่เขาของภูกุ้มข้าวซึ่งมีรูปร่างคล้ายลอมฟาง มีความสูงประมาณ 240 เมตร

 

เมื่อปี พ.ศ.2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์ ทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวขึ้น โดยให้มีการสร้างอาคารหลุมขุดค้นชั่วคราวเพื่อใช้ป้องกันซากโครงกระดูก ในปี พ.ศ.2539 กรมทรัพยากรธรณีได้สร้างอาคารวิจัยขึ้น โดยมีพื้นที่ใช้งานจำนวน 375 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเก็บรวมรวมซากดึกดำบรรพ์ที่สำรวจพบในประเทศไทย

 

ในปี พ.ศ.2550 ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ถือเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า “พิพิธภัณฑ์สิริธร”

 

พิพิธภัณฑ์สิรินธรมีอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 2 อาคาร อาคารแรกจัดแสดง 2 ส่วน คือ นิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว เริ่มจากชั้นที่ 2 ใช้โถงพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณโถงมีการจัดแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส และข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาของประเทศไทย ภายในนิทรรศการถาวรแบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 โซน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

 

โซนที่ 1 จักรวาลและโลก

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาล โลก สิ่งมีชีวิต รวมทั้งไดโนเสาร์ซึ่งถือกำเนิดมานานแล้ว

 

โซนที่ 2 เมื่อชีวิตแรกปรากฏ

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อราว 3,400 ล้านปีก่อน เป็นช่วงที่ดาวเคราะห์ร้อนจัดและปั่นป่วน เนื่องจากภูเขาไฟระเบิดและการพุ่งชนของอุกกาบาต โลกค่อยๆ เย็นตัวลง ทั้งบรรยากาศและน้ำช่วยนำทางไปสู่พัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 

โซนที่ 3 พาลีโอโซอิก 

มหายุคแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับมหายุคพาลีโอโซอิกซึ่งมีระยะเวลา 542 ล้านปีที่แล้ว โดยแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ มีการจำลองของสภาพภูมิประเทศที่เคยเกิดขึ้นในยุคนั้น พร้อมทั้งหุ่นจำลองของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในยุคต่างๆ

 

โซนที่ 4 มหายุคมีโซโซอิค

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับมหายุคมีโซโซอิคซึ่งอยู่ในช่วงเวลา 251-65 ล้านปีก่อน

 

โซนที่ 5 วิถีชีวิตไดโนเสาร์

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์โดยเฉพาะ เช่น ลักษณะของไดโนเสาร์ชนิดต่างๆ การกินอาหาร การล่าเหยื่อ การป้องกันตัว การเลี้ยงลูกอ่อน และการสูญพันธุ์

 

โซนที่ 6 คืนชีวิตให้ไดโนเสาร์

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนักบรรพชีวินวิทยาซึ่งทำงานศึกษาอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ทั่วโลก โดยมีการเล่าเรื่องราวผ่านจอวิดิทัศน์แสดงเหตุการณ์จำลอง

 

โซนที่ 7 ซีโนโซอิก

มหายุคแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดแสดงวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แบ่งออกเป็น 7 สมัย คือ สมัยพาลีโอซีน สมัยอีโอซีน สมัยโอลิโกซีน สมัยไมโอซีน สมัยไพลโอซีน สมัยไพลสโตซีน และสมัยโฮโลซีน

 

โซนที่ 8 เรื่องของมนุษย์

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ และการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ผ่านวัตถุจัดแสดงต่างๆ เช่น โครงกระดูกจำลองของมนุษย์โบราณ ภาพวาด ภาพถ่าย แผนผัง และวิดีทัศน์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • กระดูกส่วนต้นขาของไดโนเสาร์อีสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ เป็นไดโนเสาร์กินพืชที่พบในประเทศไทยอายุประมาณ 209 ล้านปี
 • กระดูกไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน เป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ : 043-871 014 / 043-871 393 - 4 / 043-871 612 - 6
โทรสาร : 043-871 614
เว็บไซต์ : http://www.sdm.dmr.go.th/website
อีเมล : SDMK@DMR.MAIL.GO.TH

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

** ปิดทุกวันจันทร์ **

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • ผู้ใหญ่ 40 บาท
 • เด็ก 10 บาท (อายุไม่เกิน 12 ปี)

ชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ 100 บาท
 • เด็ก 50 บาท (อายุไม่เกิน 12 ปี)

การเดินทาง

 • รถยนต์ : ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 23 ทางหลวงหมายเลข 213 และ 227 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 227 (กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์-คำม่วง-วังสามหมอ-พังโคน) ก่อนถึงตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่วัดสักกะวันตรงข้างโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

 

 • รถโดยสารประจำทาง : เส้นทางกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1490 เรียก บขส. หรือ โทร 0 2936 2841-48 หรือ www.transport.co.th จากนั้นต่อรถประจำทางกาฬสินธุ์ ถึง อ.สหัสขันธ์ (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรุณาติดต่อที่เบอร์

 • 043-871 014
 • 043-871 612 - 6 / 043-871 393 - 4 ต่อ 118 , 119

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

37

แบ่งปัน

กิจกรรม

20 ส.ค. 2564

30 ส.ค. 2564

19 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดือนแห่งวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม ผ่านทางออนไลน์ Live Facebook : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum   วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 10.00-11.00 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Live Facebook เล่นเกมชิงรางวัล 14.00-15.00 น. ชม Live การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์สิรินธร   วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 10.00-11.00 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Live Facebook เล่นเกมชิงรางวัลฃ 14.00-15.00 น. รับสมัคร 50 ครอบครัว ร่วมสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้ “นักสำรวจตัวน้อย” กับพี่นำชมผ่าน Application Zoom   สอบถามรายละเอียดได้ที่   Facebook : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum  และ @Line ID: @sirindhornmuseum

15 ก.ค. 2564

29 ก.ค. 2564

14 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัคร โรงเรียนหรือน้องๆ​ที่สนใจ​ ร่วมกิจกรรม ธรณีวิทยาสู่ห้องเรียน​ "Dino's​ classroom" โดยพี่ๆนักธรณีวิทยา​ ผู้​เชี่ยวชาญ​ มีให้เลือก​ 3 คลาส​ 3 วัน ได้แก่ 15​ กรกฎาคม​ 2564 เรื่อง "ธรณีประวัติ​" โดย​ ดร.พรเพ็ญ​ จันทสิทธิ์ 20 กรกฎาคม​ 2564  เรื่อง​ "โลกและการเปลี่ยนแปลงทาง​ธรณี"​ โดยคุณณสนนท์​ ขำคมเขตร์ 29 กรกฎาคม​ 2564 เรื่อง "หิน​ และ​ แร่​" โดยคุณปรารถนา​ ขำไข   ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom รับจำนวนจำกัด ห้องละ​ 200 คน เท่านั้น สอบถามสมัครผ่านทาง​ LINE@​: @SIRINDHORNMUSEUM ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum  

07 พ.ค. 2564

03 พฤษภาคม 2564
พิพิธภัณฑ์สิรินธร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมคลายข้อสงสัย ทุกเรื่องธรณีวิทยา และ ไดโนเสาร์  กิจกรรม Q&A ถามมา-ตอบไป สดออนไลน์ผ่าน Zoom ในวันที 7 พฤษภาคม 2564 ในห้อง Zoom   ร่วมลงชื่อผ่าน Line id : @Sirindhornmuseum    แจ้งชื่อ ที่อยู่แล้วเราจะส่งเอกสารไปให้ล่วงหน้า  รีบด่วน รับไม่เกิน 20 ท่าน (ปิดลงทะเบียนวันที่ 3 พฤษภาคม 2564) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum

24 มี.ค. 2564

10 เม.ย. 2564

01 เมษายน 2564
พิพิธภัณฑ์สิรินธร กาฬสินธุ์  รับสมัคร น้องๆอายุ 5-12 ปี พร้อมครอบครัว  ร่วมกิจกรรม 1 Night Dino Camp @Sirindhorn museum ร่วมเป็นนักสำรวจตัวน้อย พร้อมกิจกรรมอันแสนสนุก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564    ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท จองและจ่ายภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 ลดเหลือ 2,100 บาท ชวนเพื่อนมาพร้อมกัน 2 ครอบครัว ลดเหลือ 1,900 บาท   สมัครก่อน มีสิทธิก่อน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น ติดต่อสอบถามที่ พี่เอ้ โทร./Line 095-169 1165 หรือสอบถามทาง Inbox Facebook : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum

17 มี.ค. 2564

30 ก.ย. 2564

19 มีนาคม 2564
ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-12 ปี ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสมุดกิจกรรม ตะลุยพิพิธภัณฑ์สิรินธร ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ 2 รอบ จำกัดรอบละ 5 คน รอบเช้า 10.30 - 11.00 น. รอบบ่าย 13.30 - 14.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่จุดตรวจบัตรเข้าชมได้เลยจ้า โทร 043-871613 ต่อ 118 หรือคลิ๊ก Facebook พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง