กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑ์​ภูพาน​และ​ท้องฟ้า​จ​ำ​ลอง​สกลนคร​

พิพิธภัณฑ์​ภูพาน​และ​ท้องฟ้า​จ​ำ​ลอง​สกลนคร​

21 ธันวาคม 2563

ชื่นชอบ 584

21,212 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร ที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งธรรม 4 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ อารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติ ภายในจัดแสดงแบ่งเป็น 9 โซน คือ

 • โซนที่ 1 โหมโรง : ชมวิดีทัศน์ "เปิดเรื่อง" นำเสนอ อัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครว่า "เมืองแห่ง 4 ธรรม" และความเป็น "เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว" ผู้คนเปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

 • โซนที่ 2 นิทรรศการมหัศจรรย์ภูพาน : ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีของสิ่งมีชีวิตและไดโนเสาร์ยุคครีเทเซียส ร่องรอยบนแผ่นหินอายุ 2,000 - 3,000 ปี ภาพเขียนศิลาขนาดใหญ่ภูพาน มหัศจรรย์ขุนเขาแห่งชีวิต

 

 • โซนที่ 3 ห้องป่าบุ่งป่าทาม ป่าพรุอีสาน : เป็นบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงริมฝั่งแม่น้ำ เกิดจากการทับถมดินตะกอนตามธรรมชาติจนเกิดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งน้ำ

 • โซนที่ 4 ห้องหนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร : แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดสกลนครที่สำคัญในการดำรงชีวิตของชาวสกลนคร มีความอุดมสมบูรณ์พืชพรรณอาหารพื้นบ้านเป็นบ่อเกิดหลากหลายวัฒนธรรมอันดีงามมาหลายชั่วอายุคน

 

 • โซนที่ 5 ห้องคนสกลนคร : ประกอบด้วย 6 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ภูไท ไทย้อ ไทโย้ย ไทกะเลิง ไทลาว ไทโส้ และ 2 เชื้อชาติ คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

 

 • โซนที่ 6 ห้องอาศิรวาทองค์ราชัน องค์ราชินี : พระบาทยาตราจังหวัดสกลนคร ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

 

 • โซนที่ 7 ห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ : เป็นการอัญเชิญกระแสพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

 • โซนที่ 8 ห้องดินแดนแห่งธรรม : สกลนคร คือ แหล่งสัปปายะแห่งพระสายวัดป่า คือ สถานที่เอื้อต่อการอบรมขัดเกลาจิต โดยมีพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้วางรากฐานแนวทางปฏิบัติด้านธุดงค์กรรมฐาน เพื่อประโยชน์การบำเพ็ญสมณธรรมให้บรรลุธรรมชั้นสูง

 

 • โซนที่ 9 ประติมากรรม ณ ลานกลางแจ้ง : นิทรรศการกลางแจ้งที่นำเสนอด้วยงานประติมากรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น สื่อความหมายถึง "ดินแดนแห่ง 4 ธรรม " คือ ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และอารยธรรม

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-714 853
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/ppms.sakhon
อีเมล : phuphanmuseum123@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.

หยุดวันจันทร์

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เข้าสกลนคร ระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร
 • โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-สกลนคร ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
 • โดยเครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-สกลนคร ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ผู้สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ/องค์กร กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน (ระบุจำนวนผู้เข้าชม/วัน/เวลา)

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

13

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง