กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ภูพานคาวบอยแลนด์

ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ภูพานคาวบอยแลนด์

27 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 544

4,727 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

       สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินงานสนองนโยบายกรมปศุสัตว์ ในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทย และตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้สร้างเทคโนโลยีด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์อย่างมากมาย กระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย  แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ยังมีน้อย เนื่องมาจากองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีมีการกระจายตัวไปในทุกภาคของประเทศ และขาดศูนย์เรียนรู้ที่จะรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายจึงได้จัดทำโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์  โดยนำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร และได้เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรม นิทรรศการพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจมีชีวิตได้แก่ โคเนื้อภูพาน  โคพื้นเมือง  โคนมพันธุ์  TF และ TMZ  สุกรพันธุ์ต่างๆ  แพะ แกะ เป็ดเทศ  เป็ดไข่  ไก่งวง  ไก่พันธุ์ต่างๆ เช่น ไก่ประดู่หางดำ  ไก่ชี  ไก่เหลืองหางขาว  ไก่เหลืองดงยอ  ไก่โร๊ดไทย  ไก่แจ้  เป็นต้น กิจกรรม ขี่ม้า  นั่งรถม้าเที่ยวชมฟาร์ม  กิจกรรมกระโดดหอ กิจกรรมดูงานศูนย์รวมนมสถานีฯ ดูขั้นตอนการผลิตนมสด ไอศกรีม 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

จัดแสดงนิทรรศการสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์  เช่น  โคเนื้อภูพาน  โคพื้นเมือง  โคนมพันธุ์  TF และ TMZ  สุกรพันธุ์ต่างๆ  แพะ แกะ เป็ดเทศ  เป็ดไข่  ไก่งวง  ไก่พันธุ์ต่างๆ เช่น ไก่ประดู่หางดำ  ไก่ชี  ไก่เหลืองหางขาว  ไก่เหลืองดงยอ  ไก่โร๊ดไทย  ไก่แจ้  เป็นต้น

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

154 ม.6 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042 099728
โทรสาร : 042 099728
อีเมล : Lssn_sno@dld.go.th

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 8.00 น. 16.30 น

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี

การเดินทาง

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ตั้งอยู่ที่ บ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 (สายสกลนคร อุดรธานี) ทางแยกบ้านพังขว้าง ตำบลพังขว้าง ประมาณ 6 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร นัดวันเวลาเข้าชม

4

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง