กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

06 สิงหาคม 2563

ชื่นชอบ 600

8,988 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดาริให้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2525 และเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นสถานที่ทาการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จทั้งการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ การฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนเกษตรกรรม และปศุสัตว์ ในเนื้อที่กว่า 13,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าว - ภูเพ็ก และป่าโครงการไม้กระยาเลยน้าพุง

 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้า การฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เสมือนเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • ฝายพ่อ
  • เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
  • ผ้าย้อมคราม
  • ดินของพ่อ
  • แปลงสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร
  • 4 ดำมหัศจรรย์ภูพาน ได้แก่ โคเนื้อภูพาน สุกรภูพาน ไก่ดำภูพาน กระต่ายดำภูพาน

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-747 458-9
โทรสาร : 042-747 460
เว็บไซต์ : http://puparn.rid.go.th/

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 -16.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสกลนครไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร จากตัวเมืองสกลนครใช้เส้นทางตามทางหลวงหมายเลข 213 ประมาณ 4 กิโลเมตรจะเจอทางแยกซ้ายมือเข้าศูนย์ฯ โดยทางแยกเข้าศูนย์ฯ จะถึงก่อนพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ประมาณ 3 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองโดยต้องประสานงานก่อน

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

7

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง