กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

15 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 336

2,695 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทโบราณคดีและประวัติศาสตร์โบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยทวารวดี(พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) ที่เก็บรวบรวมได้ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของนครปฐม เริ่มตั้งแต่หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในนครปฐม ซึ่งมีอายุเก่าไปถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000-3,000 ปีล่วงมาแล้ว พัฒนาการของนครปฐมในยุคเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการติดต่อรับอารยธรรมจากอินเดีย และพัฒนาจนมีรูปแบบเป็นของตนเอง ในนามของ "วัฒนธรรมแบบทวารวดี" นอกจากนี้ ยังเล่าถึง ศาสนาและความเชื่อของคนทวารวดีที่นครปฐม โดยวิเคราะห์จากโบราณวัตถุและโบราณสถานที่พบ เน้นที่ เจดีย์จุลประโทน ซึ่งเป็นเจดีย์สำคัญกลางเมืองนครปฐมโบราณ

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 แนะนำลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม  ประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  การติดต่อรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาพปูนปั้นรูปชาวต่างประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม

ส่วนที่ 2 นำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐม สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ  จัดแสดงโบราณวัตถุ อาทิ ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรม เช่น พระพุทธรูป ภาพสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปั้นเรื่องชาดกประดับฐานเจดีย์ และธรรมจักร เป็นต้น

ส่วนที่ 3 นำเสนอเรื่องราวของนครปฐมหลังความรุ่งเรืองสมัยทวารวดี  จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นงานสำคัญที่สืบเนื่องต่อมาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่นครปฐมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมณฑลนครชัยศรี และในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้น เมืองนครปฐมได้รับการพัฒนาเรื่อยมา

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตั้งอยู่ภายในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้(ฝั่งพระศิลาขาว) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-242 500
โทรสาร : 034-242 500
เว็บไซต์ : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/phrapathomchedi
อีเมล : prathom_museum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย 20 บาท
  • ชาวต่างประเทศ  100 บาท
  • เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา พระภิกษุ นักบวช ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี เข้าชมโดยไม่เสียค่าเข้าธรรมเนียม

การเดินทาง

  • รถโดยสารประจำทาง ออกจากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่)
  • รถตู้สายปิ่นเกล้า-นครปฐม หน้าห้างเซ็นทรัล(ปิ่นเกล้า) และสายใต้เก่า

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม (ถ้าหากต้องการผู้นำชมติดต่อล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างต้น)

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

13 พ.ค. 2559

22 พ.ค. 2559

17 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในงาน "มหัศจรรย์นครปฐม" ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมพบกิจกรรมมากมาย อาทิ งานนิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราว เรียงร้อยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม การออกร้านจำหน่ายหรือแสดงผลิตภัณฑ์เด่นดังของแต่ละจังหวัด คาราวานสินค้า อาหารคาวหวานทั่วไป รวมถึงร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งการแสดงจากศิลปินดังมากมาย   ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีเปิดงานพร้อมชมการเดินแบบย้อนยุคกิตติมศักดิ์ สมัยทวารวดี และสมัยรัชกาลที่ 4-6 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สนุกสนานไปกับการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนบนเวทีกลาง ระหว่างวันที่ 13-16 และวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2559 ร่วมลุ้นไปกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลง "The Voice Of ราชสีห์"ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และการประกวด "สิงห์ Go To The Star" วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ รับวันวิสาขบูชา โดย "พระมหาราชัน" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ปิดท้ายความสนุกสนานด้วยการประกวดนางสาวนครปฐม วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมมงกุฎ โล่ และสายสะพาย   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน มหัศจรรย์นครปฐม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม โทร. 034-340028-30   ตารางการแสดง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พบกับ "นก - รัชนก ศรีโลพันธุ์" วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "มหาหิงค์" วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "เฟลม" (Flame) วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พบกับ วง "ฟ้าใส" วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พบกับ "หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม" หรือ "หนู - สร่างศัลย์ เรืองศรี" วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 พบกับ "เอเซียร์ อาร์ สยาม"
pav

/

next