กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ทวารวดี

พิพิธภัณฑ์ทวารวดี

02 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 476

2,966 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

แต่เดิมพื้นที่บริเวณเมืองโบราณนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ที่สามารถขุดพบโบราณวัตถุในสมัยทวารวดีได้มาก โดยสามารถพบหลักฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมทวารวดีได้อย่างหนาแน่น และยังมีศาสนสถานขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น เจดีย์ทุ่งพระเมรุ พระประโทนเจดีย์ และปฐมเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ซึ่งมีพื้นที่การปกครองบางส่วนอยู่ในพื้นที่เมืองโบราณนครไชยศรีเดิม ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานของโบราณสถานและโบราณวัติปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน จึงมีแนวคิดที่จะรวบรวมศิลปวัตถุที่ค้นพบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเชิดชูเมืองโบราณนครไชยศรีซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ ให้ประชาชนทั่วไปได้รู็จักและตระหนักในความสำคัญของเมืองโบราณแห่งนี้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน จึงเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์ทวารวดี"

 

"พิพิธภัณฑ์ทวารวดี" เป็นสถานที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัตถุสมัยทวารวดีที่พบในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ทวารวดี เพื่อศึกษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนขึ้น

โซนจัดแสดง มี 2 โซน ได้แก่

1.โซนแผนที่ของอำเภอพระประโทน

2.โซนวัตถุจัดแสดงของโบราณสมัยทวารวดี

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เศียรพระพุทธรูปสมัยทวารวดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ทวารวดี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

170 ม.3 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-395600
โทรสาร : 034-395600
เว็บไซต์ : http://www.prapathon.go.th/link15.html

วันและเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

ขับรถมาทางเพชรเกษม ถึงสามแยกพระประโทน ให้เลี้ยวซ้าย (ทางไปบ้านแพ้ว) ตรงมา 400 เมตร อบต. พระประโทนจะอยู่ขวามือ หรือเลยแยกพระประโทนไป แล้วเลี้ยวเข้าซอยเพชรเกษม ซอย 3 แล้วขับไปจนสุดซอย

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

3

แบ่งปัน