กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 439

1,935 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เกร็ดความรู้---พิพิธภัณฑ์วัดห้วยตะโกได้เริ่มดำเนินการสร้างทีละจุดทีละมุมตามแต่งบประมาณที่จะอำนวย โดยในปี พ.ศ. 2542 เป็นปีที่วัดห้วยตะโกอายุครบ 200 ปี ท่านได้เปิด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว จัดห้องเป็นมุมต่าง ๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น แบ่งเป็นเรื่อง การทำนา การทำตาล เครื่องจักสาน เครื่องมือวัดตวงชั่ง เครื่องมือช่างไม้ ยาท้องถิ่น เพนียดคล้องช้าง ต่อมาในปี 2543 ท่านได้สร้างมุมจัดแสดงขึ้นมาเพิ่มเติม เป็นกลุ่มศิลปกรรม จัดแสดงกลุ่มพระพุทธรูปเก่าแก่ของชุมชน เป็นพระพุทธรูปหินทรายศิลปะแบบอู่ทอง บางองค์ถูกขโมยตัดเศียรไป ใบเสมาหิน เป็นต้น โดยวางแสดงในอาคารเปิดโล่ง อาคารอีกหลังหนึ่ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง "ไตรรงค์ ไตรรัตน์: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดทำแบบง่ายๆ เรื่องที่นำเสนอมี เรื่องหลัก ได้แก่ 
1) ชาติไทย นำเสนอเรื่องธงชาติไทย ตราประจำจังหวัด พระมหากษัตริย์ไทย 
2) ครูไทย(ศิลปินแห่งชาติ) นำเสนอศิลปินไทยในสาขาต่าง ๆ 
3) สามกษัตริย์ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 
4) ตามเสด็จสู่โลกกว้าง เป็นมุมที่รวบรวมเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5) ไตรรัตน์ นำเสนอเรื่องราวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดห้วยตะโก ๑ หมู่ ๒ ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 081-867 4041, 086-623 2148
อีเมล : boonkata1@gmail.com

วันและเวลาทำการ

08.00 น.ถึง21.00น.

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

ฟรี   ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

0

แบ่งปัน