กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 260

3,501 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2518 สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 ได้กำหนดให้มีการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คงเป็นเอกลักษณ์ของชาติตลอดไป ทางวิทยาลัยครูนครปฐมจึงพยายามที่จะทำงานด้านนี้อย่างจริงจังและได้จัดตั้งเป็นศูนย์ขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยในยุคแรกให้ชื่อว่า "ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย" และได้มีการปฏิบัติงานและพัฒนาเรื่อยมา ภายในจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สำหรับรองรับการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

 

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ http://cul.npru.ac.th

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 109 300
อีเมล : wattananupong@npru.ac.th

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 - 17.00 น. 

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม 

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเก่า สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม แล้วขับตามทางหลวงหมายเลข 4 ต่อไป จนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์แล้วให้เบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนมาลัยแมน แล้วกลับรถใต้สะพาน ขับตรงไป 1.2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทาง อ.กำแพงแสน ขับตรงไป 2.9 กิโลเมตร จะพบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ทางซ้ายมือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจะอยู่ด้านใน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน