กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

18 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 223

1,352 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีประกาศจัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ส.2551 มีพื้นที่ให้บริการใน 9 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย อุทัยธานี

 

ภานในศูนย์ฯ มีบริการความรู้ด้านต่างๆ อาทิ

 

นิทรรศการ

 • ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • เปิดโลกดิจิตอล
 • วิถีเกษตรไทย
 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • พลังงาน

ฐานการเรียนรู้

 • พลังงาน
 • เปิดโลกดิจิตอล
 • สมุนไพรใกล้ตัว
 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • สวนหินและฟอสซิล
 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • การแสดงทางวิทยาศาสตร์
 • พระบิดาแห่งเทคดนโลยีไทย

ค่ายวิทยาศาสตร์

บริการวิชาการ

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หน้าค่ายจิรประวัติ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-256 522
โทรสาร : 056-256 522
เว็บไซต์ : http://www.nwsci.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 09.00 - 16.00 น.

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องประสานงานแจ้งล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดนครสวรรค์