กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 383

1,399 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวประวัติไปรษณีย์ รวทั้งผู้ที่สนใจสะสมดวงตราไปรษณียากรมาพบปะแลกเปลี่ยน โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น ประทับตราดวงตราไปรษณียากรหรือไปรษณียบัตรในวันแรกจำหน่าย

 

ภายในแบ่งออกเป็น

1.ห้องนิทรรศการ จัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการ ความเป็นมาเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย และดวงตราไปรษณียากรที่ออกมาในวาระสำคัญต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีและจักรกล เครื่องมือเสื่อสาร เครื่องโทรเลข 

2.ส่วนนิทรรศการ ที่จัดแสดงดวงตราไปรษณียากรโดยเฉพาะ

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาพถ่ายไปรษณียบัตรสะสมส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม อ.ก.ท. แห่งชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมพิจิตร

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครสวรรค์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ที่ทำการไปรษณีย์สวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60001
โทรศัพท์ : 056-222 991

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.

(หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัดตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท- อุทัยธานี-นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร 

2.รถไฟ มีขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ - สถานีนครสวรรค์ ทุกวัน 

3.รถโดยสารประจำทาง มีบริการเดินรถกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต 2) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 


การคมนาคมภายในตัวจังหวัดนครสวรรค์ มีรถสองแถววิ่งประจำทาง ท่ารถตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่ง บขส. และจาก บขส.มีรถต่อไปยังอำเภอต่างๆ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำจดหมายขออนุญาต/ โทรศัพท์แจ้งการนัดหมายก่อนล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
722 ผู้เข้าชม2.24 กม.ขอเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดนครสวรรค์