กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอศิลป์ศิลปะปันบุญ

หอศิลป์ศิลปะปันบุญ

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 529

3,891 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อาคารที่พัก

อาคารศิลปะไทย

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

   ศิลปะสถานที่บริการองค์ความรู้ด้านศิลปการออกแบบสู่ชุมชน ลายรดน้ำ และ เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าๆ แนวโอเรียลทอลแบบมีเรื่องราวจากภาพจิตรกรรมฝาผผนัง "Unigueness" แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

121/5 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 090 235 4410

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

 นำเสนอภูมิปัญญาไทยสู่ความร่วมสมัย ด้วย "มันสมองและสองมือ" เพื่อเผยแพร่ศิลปไทย และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่สาธารณชน

 

ค่าเข้าชม

 เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ของกระทรวงวัฒนธรรม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

อาคารที่พักสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 30-40 คน

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

29 มี.ค. 2560

30 มี.ค. 2560

29 มีนาคม 2560
  สร้างสรรค์ผลงานศิลปไทยแบบบูรณาการงานออกแบบร่วมกันอันเป็นผลที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผ่านงานต้นแบบภูมิปัญญาไทยสู่ความร่วมสมัย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการนำต้นแบบที่เปรียบเสมือนต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปการออกแบบทุกประเภท ผลงานของที่นี่พยามยามจะนำเสนอ การสร้างเอกลักษณ์พื้นถิ่นหรือความเป็นดั้งเดิมผสมผสานกับสิ่งใหม่...รอคอย เราจะสร้างสิ่งนั้น...เพราะเราคือ ผู้สร้างสรรค์บนพื้นฐานการบริหารงานวัฒนธรรม
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดนครสวรรค์