กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 197

1,099 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสร้างกลุ่มอาคารเรือนไทยหมู่ภาคกลางขึ้น ในฐานะที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ณ ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย หลังจากนั้นกลุ่มเรือนไทยนี้ถูกตั้งชื่อว่า "เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว" เพื่อถวายเป็นศรัทธานุสรณ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเป็นอาคารเรือนไทยไม้สักทองผสานกับคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อาคารชั้นบนประกอบไปด้วยอาคารทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอสมุดภูมิปัญญาไทย หอนิทรรศการ ห้องประชุม ศาลากิจกรรม ห้องสำนักงาน สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพิธีการต่าง ๆ ชั้นล่างหรือใต้ถุนกั้นเป็นห้องกระจกติดเครื่องปรับอากาศ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แสดงวัตถุภูมิปัญญาต่าง ๆ มีศาลาริมน้ำ มีประติมากรรมชื่อ "นกคุ้ม" ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องใช้ในสมัยโบราณ อาทิเช่น กระบวยวิดน้ำ เกวียน คราด คันไถ ตุ่มมังกร ถังไม้ ถ้วยแก้ว ตู้ไม้โบราณ ตู้ไม้เก็บพระไตรปิฎก เป็นต้น สิ่งของส่วนหนึ่งถูกนำมาวางไว้กลางแจ้งตรงบริเวณหน้าเรือนไทย อีกส่วนจะอยู่ในอาคารจัดแสดง

 

ข้อมูลมาจาก: เว็บไซต์ http://twm.swu.ac.th/th/index.php

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ประติมากรรมชื่อ "นกคุ้ม" ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 02 649 5000
เว็บไซต์ : http://twm.swu.ac.th/th/knowledge.php

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ถนนเลียบคลองรังสิต - นครนายก มุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครนายก จะพบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่ทางขวามือ พิพิธภัณฑ์อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ไม่ต้องจองล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง