กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ทหาร อาคารโรงเรียน จปร. 100 ปี

พิพิธภัณฑ์ทหาร อาคารโรงเรียน จปร. 100 ปี

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 505

7,791 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์หลังนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลากฤษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราช ดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2533 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ให้อาคารหลังนี้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของบรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้สร้างคุณงามความดีและได้เสียสละเพื่อประเทศชาติและราชบัลลังก์อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีงามให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป

     

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

 

ชั้นที่ 1 จัดเป็นห้องบรรยายสรุปกิจการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยระบบมัลติมีเดียรวมทั้งจัดแสดงของใช้ตำราเรียนของหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรเทคนิคทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต่าง ๆ

 

ชั้นที่ 2 จัดแสดงผลงานเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

ชั้นที่ 3 จัดแสดงพระบรมรูปหุ่นเรซินรัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์ชุดจอมพลทหารบกพร้อมพระราชประวัติย่อ เรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแต่ละยุค โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุคคือ

 

1. โรงเรียนนายร้อยสราญรมย์  

2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ถนนราชดำเนิน

3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ เขาชะโงก นครนายก  

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

การทหาร และ สงคราม

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

-

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

99 หมู่1 ถ.สุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ : 037-393010-4, 02-241-2691-4 ต่อ 62391
เว็บไซต์ : http://www.crma.ac.th/library/

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน 9.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม

อัตราค่าบริการ ท่านละ 10 บาท สำหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และท่านละ 20 บาท สำหรับชมมัลติมีเดีย (30 ท่านขึ้นไป)

การเดินทาง

สามารถไปได้ 2 เส้นทาง

 

เส้นทางแรก ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองค์รักษ์ เลี้ยวซ้ายที่สามแยก จปร.(ทางหลวงหมายเลข 3052)

 

เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) จนถึงสี่แยก จปร.เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3052

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ จะต้องทำหนังสือแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง