กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 457

2,760 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บริเวณบ้านท่าด่าน จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ แบ่งพื้นที่เรียนรู้ในโครงการออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

 

ส่วนแรกพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี เสียง เป็นอาคารจัดนิทรรศการแสดงแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยแบ่งแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ส่วน คือ 1.การบริหารจัดการดิน 2.การบริหารจัดการน้ำ 3.การบริหารจัดการป่า 4.การบริหารจัดการมนุษย์

 

ส่วนที่สอง จัดแสดงเรียนรู้กลางแจ้ง เพื่อให้สามารถเห็นและเข้าใจถึงสิ่งแสดงต่างๆ อาทิ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

ส่วนที่สาม เป็นการแสดงในพื้นที่ภายนอกอาคาร ด้วยการจำลองป่าและภูมิประเทศของประเทศไทยทั้ง 4 ภาค

 

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จึงนับเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต” ผู้สนใจจะได้ศึกษา ทดลอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และความเพลิดเพลิน นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ รู้จักการช่วยเหลือตนเอง ใช้ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ระบบแสง สี แสง

แผนที่

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 037-384 049
โทรสาร : 037-384 049
เว็บไซต์ : http://www.bhumirak.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร-นครนายก ใช้เส้นทางสายทางหลวงหมายเลข 3239 นครนายก-บ้านท่าด่าน ตรงมาประมาณ 17 กม.

 

โดยรถตู้ จากรังสิต-ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ คิวรถตู้เขื่อนขุนด่านปราการชล (ตรงข้ามฟิวเจอร์รังสิต)

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมไปยัง เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง