กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

02 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 129

598 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดีโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เพื่อรวบรวมและสะสมของโบราณต่าง ๆ ที่พบในเขตอำเภอไพศาลี นำมาจัดแสดงไว้ในห้องโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต่อมาได้แยกมาสร้างเป็นอาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทราวดีสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ โดยมีการจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี สื่อการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์ แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 คลังจัดเก็บโบราณวัตถุ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับที่ผลิตจากหิน ห้องที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผลิตมาจากโลหะ  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศกาลวัตถุโบราณในบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

อาคารแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดี โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ : ติดต่ออาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สนิทม่วง โทร. 087 848 8468

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมเฉพาะผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้เลี้ยวขวาที่แยกตากฟ้าไปยังทางหลวงหมายเลข 11 ขับต่อไปประมาณ 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาที่แยกหนองหลวง ท่าตะโก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3420 ขับต่อไปอีก 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาขับไปตามทางหลวงหมายเลข 4117 และจุดหมายจะอยู่ฝั่งซ้าย 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

รับจองล่วงหน้าสำหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถฟรี

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดนครสวรรค์