กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ

04 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 537

2,755 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

             พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดประเสริฐสุทธาวาส ภายในจัดแสดงนิทรรสการและมีตัวอย่างของจัดแสดงต่างๆ รวมทั้งโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณวัด แบ่งเป็น

  • ความเป็นมาของเขตราษฎร์บูรณะ

- ข้อมูลเบื้องต้นของเขตราษฎร์บูรณะ

- ร่องรอยชุมชนดั้งเดิมในเขตราษฎร์บูรณะ

- เขตราษฎร์บูรณะในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์

  • สภาพภูมิศาสตร์ของเขตราษฎร์บูรณะ

- ดินอันอุดมสมบูรณ์

- เส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตรในอดีต

  • วิถีชาวสวนหมากในเขตราษฎร์บูรณะ

- วิถีชาวสวนหมาก

- การปีนต้นหมาก

- หมาก : พืชสารพัดประโยชน์

- อธิบายคำเกี่ยวกับหมาก

  • เขตราฎร์บูรณธกับความเปลี่ยนแปลง

- โรงสี-โกดัง สินค้าริมแม่น้ำ และอาชีพถ่ายสินค้า

- การตัดถนนสายสำคัญและการสร้างสะพานพระรามเก้า

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

วัดประเสริฐสุทธาวาส ถนนราษฎร์พัฒนา(สุขสวัสดิ์ 27) แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-1307, 0-2428-4884

วันและเวลาทำการ

เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 6 17 37 88 140 141 142

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานสำหรับจอดรถ

3

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง