ย้อนกลับ

หลังอานหมาดี

สุนัขหลังอานเมืองตราดอันเลื่องชื่อ

คุณ ประทีบ นิ่มมาก อาจารย์โรงเรียนตราษตระการคุณ
ผู้มีความรู้ และเพาะพันธุ์สุนัขหลังอาน จนเป็นที่รู้จัก

         สุนัขหลังอานเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตราดที่มีลักษณะพิเศษคือ หูตั้ง หางดาบ ขนเกรียน และมีอานหรือขวัญบนแผ่นหลัง ซึ่งสุนัขชนิดอื่นไม่มี เป็นสุนัขที่มีความฉลาด ซื่อสัตย์ มักนิยมเลี้ยงกันมากในหมู่คนรักสุนัข ราคาซื้อขายค่อนข้างแพงกว่าสุนัขทั่วไป เดิมสุนัขหลังอานพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมใช้สำหรับล่าสัตว์ โดยเลี้ยงกันที่เกาะภูด ของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งติดต่อกับดินแดนของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา การที่สุนัขหลังอานเข้ามาในเมืองตราดนั้น คาดว่าอาจถูกนำเข้ามาโดยพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายติดต่อกับชาวบ้านทางจังหวัดตราดก็ได้ ในปัจจุบันสุนัขหลังอานได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้เลี้ยงสุนัขไม่น้อย1

สุนัขหลังอานแม่พันธุ์ ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

สุขันหลังอานสีมะขาม ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด

........................................

1 จังหวัดตราด, สำนักงาน. ม.ป.ป., ๙๐ปีตราดรำลึก. ตราด: ม.ป.ท., ม.ป.พ.,168

1,978 views

2

แบ่งปัน