กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

14 ตุลาคม 2563

ชื่นชอบ 612

13,851 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด และเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ลักษธเป็นอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคม สร้างเป็นเรือนไม้ เสาปูน ยกพื้นใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา เมื่อปี พ.ศ.2547 อาคารถูกไฟไหม้เสียหาย เทศบาลเมืองตราดจึงจัดสรรงบประมาณให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารตามรูปแบบเดิมและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ประกอบด้วย

 

1.มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองตราด จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดตราด

 

2.ผู้คนเมืองตราด จัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตราด อาทิ ไทย จีน เขมร ญวน ชอง

 

3.ลำดับทางโบราณคดีและประวัติเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดตราดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นสมัยประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์(สมัยรัชกาลที่ 1-4)

 

4.เหตุการณ์สำคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องการส่งมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส การพระราชทานพระแสงราชศาสตราประจำเมือง และการเสด็จประพาสเมืองตราด

 

5.เหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง จัดแสดงเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์ยุทธนาวี โดยจำลองห้องจัดแสดงเป็นเรือรบ

 

6.ตลาดเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวการค้าในตลาดเก่าและสภาพปัจจุบันของตลาดเมืองตราด

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 • ชิ้นส่วนหน้ากลองมโหระทึก สมัยก่อนประวัติศาสตร์
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองตราด 12 ครั้ง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 086-450 5263 / 092-946-1509 / 039-512 291 / 039-511 043 ต่อ 306
โทรสาร : 039-511 951
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/tratmuseum.trat
อีเมล : tratmuseum@gmail.com line : lowteetoon

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

(พักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.)

หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

.

หมายเหตุ**

 • ต้องสวมหน้ากากอนามัย
 • จำกัดรอบละ 10 ท่าน
 • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป
 • ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที/รอบ
 • สแกน QR Code เพื่อเช็คอิน-ออก

 

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 086-450-5263 / 092-946-1509

 

ค่าเข้าชม

คนไทย

 • เด็กส่วน สูงเกินกว่า 100 เซนติเมตรขึ้นไป (5 บาท)
 • ผู้ใหญ่ (10  บาท)

ชาวต่างชาติ

 • เด็กต่างชาติ สูงเกินกว่า  100  เซนติเมตรขึ้นไป (10 บาท)
 • ผู้ใหญ่ต่างชาติ (30  บาท)

**กรณีศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเก็บค่าเข้าชมเป็นรายๆ ไป**

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 สาย คือ

 • สายบางนา-ตราด(เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี- ตราด ระยะทางประมาณ 385 กม.
 • สายบางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด(เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 315 กม.

 

รถโดยสารประจำทาง มีทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย) ทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

**หากทางคณะเข้าชมเป็น "นักเรียน" ต้องการงดเว้นค่าใช้จ่าย
ให้ทำหนังสือเรียน นายกเทศมนตรีเมืองตราด

 • ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 039-511 951 
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ 086-450 5263 
 • Line : lowteetoon

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

2

แบ่งปัน

กิจกรรม

26 พ.ค. 2560

24 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 8 รูป  วันที่  26  พ.ค. 2560  เวลา  07.30  น.  เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเปิดพิพิธภัณฑ์ฯครบรอบ  4  ปี
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง