กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี

พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี

02 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 452

2,748 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในอดีตที่ผ่านมาตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรือง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ คือ พลอย (ทับทิมสยาม) ซึ่งมีจำนวนมาก มีนักแสวงหาโชคได้ย้ายถิ่นฐานมาจากทั่วสารทิศ เดินทางเข้ามาขุดพลอยทำเหมืองพลอย ในตำบลบ่อพลอย เป็นจำนวนมาก การค้าขาย สังคมเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2540 การขุดพลอย ร่อนพลอย ทำเหมืองพลอยเริ่มซบเซา เนื่องจากพื้นที่ที่เปิดสัมปทานเริ่มหมด ไม่สามารถ ทำการขุดพลอย ร่อนพลอย หรือทำเหมืองพลอย ทำให้อาชีพของคนทำพลอยเริ่มเลือนหายไปด้วย

 

            ดังนั้น เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติตำนานในการทำเหมืองพลอยของคนตำบลบ่อพลอยจะสูญหายไป จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ประวัติและตำนานวิวัฒนาการของการขุดพลอยเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการขุดพลอย โดยใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ “เมืองอัญมณี”

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หุ่นจำลองแสดงวิถีชีวิตคนทำพลอย

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย 111 หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
โทรศัพท์ : 039-591-111
โทรสาร : 039-591-293

วันและเวลาทำการ

เปิด วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น ปิดวันจันทร์

ค่าเข้าชม

ชาวไทย                                            ชาวต่างชาติ

เด็ก        10  บาท                                เด็ก        15  บาท

ผู้ใหญ่     20  บาท                               ผู้ใหญ่     30  บาท

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

2

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง