ย้อนกลับ

องเชียงสือ

“ที่ระฤกถึงองเชียงสือผู้ไม่ได้มาที่นี่” ภูมินามแห่งน้ำตกคลองเจ้า

         องเชียงสือ ได้เดินทางที่เกาะกูดถึงสองครั้ง ครั้งแรกหนีจากการถูกไล่จับตัวจากกลุ่มกบฏ และเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ท่านทรงได้ดูแลองเชียงสือและญาติพี่น้องเป็นอย่างดี โปรดให้องคเชียงสือสร้างบ้านอยู่บริเวณ ตำบลต้นสำโรงคอกควาย พระราชทานเบี้ยให้ปีละ 5 ตำลึง และให้เข้าเฝ้าข้างพระเฉลียงท้องพระโรงด้านตะวันตก

         ครั้งที่สองได้หนีออกจากกรุงเทพเพราะเพื่อต้องการจะไปตีเอาบ้านเมืองคืนให้จงได้และได้ โดยให้องกวานและองยี ต่อเรือทอดสมอรออยู่ที่เกาะสีชัง เมื่อถึงเวลากลางคืนจึงล่องเรือออกจากกรุงเทพเป็นเรือ 4 ลำ คนประมาณ 150 คน แล้วไปขึ้นเรือใหญ่ที่เกาะสีชังมาที่เกาะกูด

         รอยจารึกไว้ในแผ่นหินใหญ่อ่านได้ว่า “ ภส BS ๑๑๔ ” ที่ระลึกถึงองเชียงสือ ผู้ไม่ได้มาที่นี่ จากจารึกดังกล่าวพอสันนิษฐานได้ว่า เป็นพระนามย่อของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ( ต้นราชสกุล ภานุพันธ์ ) ซึ่งพระองค์ได้เสด็จไปที่น้ำตกเมื่อปี รัตนโกสินทร์ศก 114 ( พุทธศักราช 2438 ) ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำตกคลองเจ้า” ซึ่ง “เจ้า” หมายถึงองเชียงสือที่มาพำนักที่นี้1

........................................

อภิลักษณ์ เกษมผลกุล. (2553). โครงการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ “ ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด”. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมิก,97.

581 views

0

แบ่งปัน