คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

รักษ์แพรวา

ผ้าไหมแพรวามรดกของชาวกาฬสินธุ์

ร้านรักษ์แพรวา กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อให้มีสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สินค้าในร้านรักษ์แพรวาจะแตกต่างจากร้านทั่วไป โดยทางร้านได้ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ มีความสมัย  สามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ

 

ผ้าไหมแพรวา เป็น ผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย หรือ ภูไท เป็นกลุ่มคนที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้นสิบสองจุไทย(อยู่บริเวณตอนเหนือของลาวและเวียดนาม ติดต่อกับภาคใต้ของจีน) ซึ่งได้พากันอพยพเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนาม ลาว แล้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพานทางภาคอีสานของไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย และการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญการทอแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจก ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

 

ผ้าแพรวา มีความหมายรวมกันว่า ผ้าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาว 1 วา หรือ 1 ช่วงแขน นิยมทอด้วยไหมทั้งผืน ใช้สำหรับคลุมไหล่ หรือห่มสไบเฉียง หรือที่เรียกว่าผ้าเบี่ยงของชาวผู้ไทย มักใช้ในโอกาสที่มีงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆ โดยวัฒนธรรมชาวภูไทที่ผู้หญิงจะต้องยึดถือปฏิบัติ คือ ต้องตัดเย็บผ้าทอ 3 อย่าง ได้แก่ เสื้อดำ ตำแพร(หมายถึง การทอผ้าแพรวา) ซิ่นไหม 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.kalasin.go.th/

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

2,199 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดกาฬสินธุ์