กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโคกโก่ง

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโคกโก่ง

22 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 144

1,290 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

บ้านโคกโก่งหรือหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวผู้ไทตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชาวบ้านโคกโก่งจัดตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า "กลุ่มสหกรณ์การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้านโคกโก่ง" โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโคกโก่ง มีกิจกรรมสำหรับผู้เข้าพักแรมในโฮมสเตย์ได้สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวบ้าน อาทิเช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเหยา(การรักษาผู้ป่วย) รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และเดินป่าศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่น ชมน้ำตกตาดสูง - ตาดยาวตามเส้นทางเดินป่าในวนอุทยานภูผาวัว 

 

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ https://www.villagetotheworld.com

บริหารจัดการ

วัดและชุมชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโคกโก่ง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ : 043 819 500, 092 552 7780

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการสำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าเท่านั้น

ค่าเข้าชม

คิดค่าเข้าชมตามที่กรุ๊ปทัวร์จัดให้

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 209 ผ่านมหาสารคาม จนถึงกาฬสินธุ์เดินทางจากกาฬสินธุ์ไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยโคกโก่ง ใช้ระยะทาง 100 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข 12 ถนนถีนานนท์ และเลี้ยวขวาไปยังถนนสมเด็จ - มุกดาหาร ขับจนถึงหมู่บ้านนาไคร้ ให้เลี้ยวซ้ายไปยังหมู่บ้านโคกโก่ง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สามารถติดต่อกรุ๊ปทัวร์ที่จัดการเรื่องเข้าชม ได้ที่ บริษัท Friday trip จำกัด โทร 088-008-2906, 088-008-2907

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจดรถฟรี

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

26 กุมภาพันธ์ 2563
6,943
386