ย้อนกลับ

รักษ์แพรวา

ผ้าไหมแพรวามรดกของชาวกาฬสินธุ์

ร้านรักษ์แพรวา กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อให้มีสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สินค้าในร้านรักษ์แพรวาจะแตกต่างจากร้านทั่วไป โดยทางร้านได้ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ มีความสมัย  สามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ

 

ผ้าไหมแพรวา เป็น ผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย หรือ ภูไท เป็นกลุ่มคนที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้นสิบสองจุไทย(อยู่บริเวณตอนเหนือของลาวและเวียดนาม ติดต่อกับภาคใต้ของจีน) ซึ่งได้พากันอพยพเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนาม ลาว แล้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพานทางภาคอีสานของไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย และการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญการทอแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจก ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

 

ผ้าแพรวา มีความหมายรวมกันว่า ผ้าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาว 1 วา หรือ 1 ช่วงแขน นิยมทอด้วยไหมทั้งผืน ใช้สำหรับคลุมไหล่ หรือห่มสไบเฉียง หรือที่เรียกว่าผ้าเบี่ยงของชาวผู้ไทย มักใช้ในโอกาสที่มีงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆ โดยวัฒนธรรมชาวภูไทที่ผู้หญิงจะต้องยึดถือปฏิบัติ คือ ต้องตัดเย็บผ้าทอ 3 อย่าง ได้แก่ เสื้อดำ ตำแพร(หมายถึง การทอผ้าแพรวา) ซิ่นไหม 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.kalasin.go.th/

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

622 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดกาฬสินธุ์