ย้อนกลับ

ปราสาทรวงข้าว

ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว

ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว หรือ บุญบายศรีสู่ขวัญข้าวบุญคูณลาน ถือเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ความศรัทธา และพลังสามัคคีของชาวบ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราสาทรวงข้าว สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีบุญคูณลานตามวิถีฮีตสิบสองของชาวอีสานที่จะมีขึ้นหลังฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพสพและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยคัดเลือกรวงข้าวที่มีความสมบูรณ์นำมามาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่ที่ประณีตงดงาม

 

ฮีตสิบสอง มาจากคำสองคำ ได้แก่ ฮีต คือคำว่า จารีต หมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้น ฮีตสิบสอง จึงหมายถึงประเพณีที่ชาวลาวในภาคอีสานและประเทศลาวปฏิบัติกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือน เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

 

ปราสาทรวงข้าว เริ่มสร้างในปี พ.ศ.2537 โดยเมื่อถึงช่วงเวลาประกอบพิธีบุญคูณลาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังนวดข้าวไม่เสร็จ จึงนำมัดข้าวที่ยังไม่แยกเมล็ดข้าวออกจากฟางมาถวายวัด จนเกิดเป็นแนวคิดในการนำมัดรวงข้าวมาสร้างเป็นปราสาทข้าว และพัฒนารูปแบบมาจนมีขนาดใหญ่ สวยงามอลังการเช่นปัจจุบัน

 

สำหรับการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจัดทุกปี ณ วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ https://kalasin.mots.go.th                                             

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

2,334 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดกาฬสินธุ์