คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

อำเภอเขมราฐ

เขมราษฏร์ธานี ดินแดนแห่งความเกษมสุข

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งเป็นอำเภอรอบนอก ของ จ.อุบลราชธานี แล้ว ต้องมีชื่อของ อำเภอเขมราฐ “เขมราฐ” แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นอำเภอเก่าแก่ ซึ่งในเขตอำเภอเขมราฐ นั้น ก็มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง อีกอย่างยังอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงยาวถึง 40 กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ หาดทรายสูง แก่งช้างหมอบ ภูอ่างแก่งพลาเหล็ก ภูรัง ภูพนมดี ภูยอและสถานที่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในช่วงนี้ ก็คือ ถนนคนเดินเขมราฐ ซึ่งปัจจุบันทาง อำเภอเขมราฐ ได้ร่วมกันจัดงาน โปรโมท “เปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ” ณ บริเวณ ถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี 200 ปี ในปีที่ผ่านมาอย่างอลังการโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งถนนคนเดินเขมราฐนี้กำหนดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์ สถานที่จัดงาน เป็นบริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขง ในตัวอำเภอเขมราฐ ณ บริเวณนั้น นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ การจัดร้านจำหน่ายของที่ระลึกและอาหารท้องถิ่นของชาวอุบลราชธานี แล้วยังมีชุมชนเก่าแก่ที่มีบ้านไม้เก่าๆ รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งโขงแห่งนั้นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี http://www.ubonratchathani.go.th/th/

จัดหาข้อมูลโดย นางสาวสุวนันท์ ตระกูล

1,961 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดอุบลราชธานี