กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑ์คำปุน

พิพิธภัณฑ์คำปุน

17 ธันวาคม 2564

ชื่นชอบ 0

3,152 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์คำปุนแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งการถักทอ เพื่อจะรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะและกระบวนการทอพิเศษที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นมาเป็นเวลายาวนาน

 

นอกจากจะจำลองวิถีชีวิตในการทอผ้าของบ้านปุนมาไว้ให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นระเบียบระบบแล้ว พิพิธภัณฑ์คำปุนยังเป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งที่มีการรวบรวมเครื่องมือทอผ้าโบราณอันประณีตงดงาม เป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์อันล้ำค่าของศิลปะผ้าทอมือ ที่แม้จะผ่านล่วงกาลเวลามาช้านาน แต่ก็ยังสามารถใช้ถักทอเส้นใยจนเป็นผืนผ้าอันงดงามได้

 

อาคารต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์คำปุน ได้แก่ หอพระธาตุพิพิธภัณฑ์ หอไตร และเจดีย์พระบรมสารีรกธาตุ ที่ศิลปินระดับชาติได้บรรจงแกะสลักด้วยหินจากดินแดนประสูติของพระพุทธองค์ ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายแสดงศรัทธาที่มีต่อบวรพระพุทธศาสนา

 

อาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ ด้านในจะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของแม่คำปุนตั้งแต่อดีต รวมถึงสามารถชมการมัดหมี่ การทอผ้าไหมบ้านคำปุน  ช่างทอผ้าที่นี่ ไม่เพียงแต่ได้สร้างปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติเท่านั้น หากแต่ด้วยกุศลศรัทธายังสามารถรังสรรค์สิ่งทอเพื่อรับใช้และค้ำจุนพระพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายอันสูงค่าของชีวิต

 

บริหารจัดการ

เอกชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

131 หมู่ 9 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-254 830

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 09.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 100 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ที่จอดรถ
  • ร้านคำปุนคาเฟ่

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง