กำลังโหลดข้อมูล

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

17 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 544

11,930 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2537 ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดในทุกเขตการศึกษา  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

  1. จัดระบบและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาทิ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี รับผิดชอบให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รับผิดชอบพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ได้แก่  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ

 

การจัดแสดง แบ่งเป็น

 

อาคารนิทรรศการ 1 (ตึกอำนวยการ)
- นิทรรศการโลกและดวงดาว (ดาราศาสตร์)

- ท้องฟ้าจำลอง

- นิทรรศการโลกวิทยาศาสตร์

- นิทรรศการภูมิสารสนเทศ Gitda

 

อาคารนิทรรศการ 2

- นิทรรศการภาพยนตร์ 4 มิติ

อาคารพลังงาน 

- นิทรรศการบ้านพลังงาน

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน เยี่ยมชมนิทรรศการผ่านสื่ออุปกรณ์ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับบริการได้ลงมือปฏิบัติจริง จากสื่ออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จัดแสดง

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

415 ถ.ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-311 714 / 093-434 7564
โทรสาร : 045-311 879
เว็บไซต์ : http://www.ubonscience.com/
อีเมล : ubon_s@nfe.go.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม 

การเดินทาง

ตั้งอยู่บนถนนชยางกูร ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม หรือติดต่อประสานงานที่หมายเลข 045-311879, 045-311714, มือถือ 093-434-7564 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีที่จอดรถ

7

แบ่งปัน

กิจกรรม

05 พ.ย. 2564

20 ธ.ค. 2564

05 พฤศจิกายน 2564
สสวท. ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  ขอเชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม "ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564   สามารถอ่านเรื่องย่อ /เช็คตารางฉาย และจองรอบฉายได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093-434 7564   แผ่นพับเทศกาล เรื่องย่อภาพยนตร์ รอบฉายภาพยนตร์ ลงทะเบียนจองรอบ
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง